XPOfleet: Werkelijk en theoretisch brandstofverbruik

10 11 2009

Dat de werkelijkheid kan afwijken van hetgeen wordt beloofd of de theorie is een volkswijsheid die ook bij wagenparkbeheer in gedachte moet worden gehouden. Recent komt het verschil tussen het theoretische en werkelijke brandstofverbruik en de theoretische en werkelijke CO2 voetafdruk regelmatig in het nieuws. Voor iedere onderneming is de ‘groene factor’ steeds belangrijker bij het opzetten van een wagenparkstrategie. Zeker wanneer minder-groen hand in hand gepaard gaat met hogere kosten.

XPOfleet biedt hierin volledige transparantie vanaf 1.2 (beschikbaar begin december 2009). In één oogopslag zal het verschil tussen de werkelijkheid en theorie duidelijk zijn. Dit wordt herleid aan de hand van de tankbeurten welke in XPOfleet steeds aanwezig zijn.Brandstofverbruik

Er zijn lease maatschappijen op de markt die geheimzinnig doen op het juist berekenen van de CO2 uitstoot aan de hand van het verbruikte brandstofvolume. Ook hierin biedt XPOfleet transparantie. Zonder te technisch te worden kan worden gesteld dat de hoeveelheid CO2 die bij verbranding van een fosiele brandstof vrijkomt afhangt van enerzijds de hoeveelheid CO2 welke zicht al in de brandstof bevindt en anderzijds door de zuurstof welke nodig is voor verbranding en zo wordt omgezet in CO2.

Hoe bereken je de CO2-uitstoot uit het brandstofverbruik?

diesel:

1 liter diesel weegt 835 gram. Diesel bestaat voor 86.2% uit koolstof, of 720 gram koolstof per liter diesel. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1920 gram zuurstof nodig. De som is dus 720 + 1920 = 2640 gram CO2/liter diesel.

Een verbruik van 5 liter/100 km komt dus overeen met 5 L x 2640 g/L / 100 (per km) = 132 g CO2/km.

benzine:

1 liter benzine weegt 750 gram. Benzine bestaat voor 87% uit koolstof, of 652 gram koolstof per liter benzine. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1740 gram zuurstof nodig. De som is dus 652 + 1740 = 2392 gram CO2/liter benzine.

Een verbruik van 5 liter/100 km komt dus overeen met 5 L x 2392 g/L / 100 (per km) = 120 g CO2/km.

LPG:

1 liter LPG weegt 550 gram. LPG bestaat voor 82.5% uit koolstof, of 454 gram koolstof per liter LPG. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1211 gram zuurstof nodig. De som is dus 454 + 1211 = 1665 gram CO2/liter LPG.

Een verbruik van 5 liter / 100 km komt dus overeen met 5 L x 1665 g/L / 100 (per km) = 83 g CO2/km.

CNG:

CNG is een gasvormige brandstof (aardgas) die onder hoge druk opgeslagen wordt. Het verbruik wordt dus uitgedrukt in m3/100km. Nm3 staat voor een kubieke meter onder normale omstandigheden (1 atm en 0°C).

1 Nm3 CNG weegt 717 gram. CNG bestaat voor 69.2% uit koolstof, of 496 gram koolstof per Nm3 CNG. Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1323 gram zuurstof nodig. De som is dus 496 + 1323 = 1819 gram CO2/Nm3 CNG.

Een verbruik van 5 Nm3 / 100 km komt dus overeen met 5 Nm3 x 1819 g/Nm3 / 100 (per km) = 91 g CO2/km

Bron: www.ecoscore.be

Link: www.XPOfleet.com