XPOfleet : Solidariteitsbijdrage werkgever voor ter beschikking stellen voertuig voor prive doeleinden

23 12 2009

Solidariteitsbijdrage

Wanneer een voertuig door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld dat ook voor privé-doeleinden mag gebruikt worden, ontstaat hierdoor een voordeel in natura waarop een RSZ-solidariteitsbijdrage verschuldigd is.

Deze solidariteitsbijdrage wordt berekend op grond van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig en valt ten laste van de werkgever. Deze bijdrage betaalt de werkgever en wordt verrekend bij het loon van de werknemer onder de noemer Werkgeversbijdrage RSZ. 
Belangrijk ! De eigen bijdrage van de werknemer in de financiering en het gebruik van dit voertuig mag niet in mindering gebracht worden van de te berekenen solidariteitsbijdrage.

Het bedrag van de solidariteitsbijdrage is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van de maand september. Het wordt op 1 januari van elk jaar aangepast.
Vanaf 01.01.2009:

Type wagen   Formule
Opmerking: De minimumbijdrag per maand is 23,09 EUR
     
Benzine CO2 gekend ((CO2-emissie x 9 EUR)-768)/12]x 1,1085
  CO2 niet gekend [((182 x 9 EUR)- 768)/12]x 1,1085= 80,37
Diesel CO2 gekend [((CO2-emissie x 9 EUR)-600)/12]x 1,1085
  CO2 niet gekend [((165 x 9 EUR)- 600)/12]x 1,1085= 81,75
LPG (*)   [((CO2-emissie x 9 EUR)-990)/12]x 1,1085
Elektrisch   23,09 EUR per maand
     
(*) Een LPG voertuig is een omgebouwde wagen die oorspronkelijk op benzine reed. Men gebruikt in de formule de CO2 van het ben benzinevoertuig.
   

Omschrijving:
De berekening van deze solidariteitsbijdrage neemt het CO2-uitstootgehalte van elk voertuig in aanmerking, vermenigvuldigd met 9 EUR, waarvan een bedrag wordt afgetrokken naargelang het voertuig wordt aangedreven met een benzine-, diesel- of LPG-motor. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door 12 om zo de maandelijkse solidariteitsbijdrage te bekomen.

XPOfleet : Voordeel van alle aard : Nieuwe coëfficienten vanaf 01/01/2010

23 12 2009

Met ingang van 1 januari 2010 worden in België de voordelen van alle aard voor bedrijfswagens niet meer berekend op basis van de fiscale PK’s maar op basis van de CO2-uitstoot.

De C02 uitstoot van het voertuig moeten we vermenigvuldigen met een coëfficiënt afhankelijk van het type van brandstof.

Voor het jaar 2010 bedraagt deze coëfficiënt 0,0023 voor dieselvoertuigen en 0,0021 voor benzinevoertuigen of voertuigen op basis van LPG of aardgas (CNG). Deze coëfficiënt wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het forfait van 5000 km of 7500 km voor de berekening van de privé kilometers blijft behouden op basis van de vorige grenzen :

  • 5000 km indien de afstand woon-werkverkeer maximaal 25 km bedraagt
  • 7500 km indien deze afstand 25 km of hoger is.

De formule voor de berekening van het voordeel van alle aard op jaarbasis voor bedrijfsvoertuigen vanaf 1 januari 2010 is als volgt :

voor dieselvoertuigen: voordeel = CO2-uitstoot x 5000 km of 7500 km x 0,0023
voor benzinevoertuigen : voordeel = CO2-uitstoot x 5000 km of 7500 km x 0,0021

Om de maandbedragen te kennen deelt men de jaarbedragen door twaalf.