Leidt IFRS in 2012 tot doorbraak van mobiliteitsbudgetten?

18 03 2010

Gevolgen nieuwe IFRS regels voor lease auto’s !

De financiële verslaglegging van het wagenpark gaat drastisch veranderen met de nieuwe IFRS boekhoudregels vanaf (waarschijnlijk) 2012. IFRS heeft invloed op de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. 

Een onderneming streeft bij haar bedrijfsfinanciering naar een gunstige verhouding van eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen. Voldoende eigen vermogen betekent namelijk dat een organisatie in moeilijke tijden tegen een stootje kan. Daarom is de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen een belangrijk criterium voor aandeelhouders, banken en financiers.

Door auto’s te huren of te leasen is er geen sprake van “bezit” voor de eigen organisatie. Het lease- of huurcontract is geen vorm van financiering die als vreemd vermogen moet worden opgenomen. Daarmee valt zo’n contract ook buiten de balans (Off Balance) en ervaart een onderneming geen effect op de solvabiliteit.
Vanaf (naar alle waarschijnlijkheid) 2012 verandert de introductie van de IFRS-standaard het Off Balance karakter van huur en leasing drastisch. Voor beursgenoteerde ondernemingen zal het verschil tussen Operational Lease (Off Balance) en Financial Lease (On Balance) verdwijnen. Er zal alleen sprake zijn van On Balance financiering.

Gevolgen
• Omdat het wagenpark vanaf 2012 op de balans geactiveerd moet worden, ervaren de ondernemingen een stijging van de verhouding tussen schulden en eigen vermogen;
• De administratieve last neem toe vanwege de rapportageplicht. Maandelijks dienen afschrijving, rente en dienstverlening administratief verwerkt te worden.

Mogelijkheden?
Denk goed na over alternatieven voor lease en huur. Wagens in eigen beheer of een mobiliteitsregeling kan voor u, meer dan ooit, van grote betekenis zijn. Geef uw medewerker bijvoorbeeld een maandelijks budget in plaats van een leaseauto en u ervaart in mindere mate de negatieve gevolgen van de IFRS-standaard.

IFRS voor grote en kleine bedrijven ?

IFRS staat voor International Financial Reporting Standards of Internationale Financiële Rapporteringsnormen. De term verwijst naar een coherent geheel van boekhoudregels die internationaal aanvaard en toegepast worden. Doorgaans gebeurt dat in artikels over grote of beursgenoteerde bedrijven. Zowel binnen als buiten Europa is een trend merkbaar om tot internationaal aanvaarde normen te komen voor financiële verslaggeving. Die trend is onomkeerbaar en het staat vrijwel vast dat ze (weliswaar na verloop van tijd) ook de niet-beursgenoteerde bedrijven zal beïnvloeden; vroeg of laat gaat Europa ook voor hen IFRS invoeren.

Belgische beursgenoteerde ondernemingen zijn sinds dit jaar verplicht hun geconsolideerde jaarrekeningen te publiceren op basis van IFRS. De Belgische overheid heeft tevens geopteerd om de niet-beursgenoteerde vennootschappen toe te staan hun geconsolideerde jaarrekeningen op basis van IFRS te publiceren, zonder ze daartoe te verplichten. Voor enkelvoudige jaarrekeningen is IFRS in België nog niet verplicht. Voor wie zijn geconsolideerde jaarrekening (verplicht of vrijwillig) volgens IFRS opstelt, betekent dit dubbel werk. Immers, voor de Belgische statutaire en fiscale regelgeving moeten die bedrijven hun enkelvoudige jaarrekening nog steeds in overeenstemming met de Belgische boekhoudregels opstellen. Om die reden, denken wij, zal IFRS in ons land pas echt doorbreken bij niet-beursgenoteerde bedrijven als de Belgische wetgever de navelstreng doorknipt tussen de jaarrekening en de fiscale aangifte.