Fiscale wijzigingen 2012 maken benzine interessanter.

12 12 2011

Vrijwel alle factoren welke verband houden met wagenparkbeheer zijn de laatste maanden volop in beweging. Verschillende factoren die ervoor zorgen dat ook u uw car policy steeds moet blijven evalueren.

Zelfs één van de quasi zekerheden waarop veel car policies zijn gebaseerd moet terug in vraag gesteld worden. “Diesel of Benzine”. De vraag was tot een jaar geleden voor de meeste bedrijven eenvoudig te beantwoorden. Diesel is goedkoper dus worden alleen Diesel wagens toegestaan.Diesel of Benzine

Sinds begin 2010 heeft de Belgische overheid in niet mis te verstane bewoordingen en daden laten blijken dat ze er naar streefde om op korte termijn diesel brandstof op hetzelfde prijsniveau te brengen als benzine. Ondertussen is het bijna zo ver. Een recente studie van de VAB gaf al aan dat met het huidige prijsverschil tussen diesel en benzine de aanschaf van een diesel wagen pas interessant is wanneer je meer dan 25.000 km per jaar rijdt. In 2009 lag de grens nog op 15.000 km per jaar.

De recente informatie welke beschikbaar is op internet over de extra 200 miljoen euro die de overheid wil besparen op bedrijfswagens is alweer een veranderende parameter welke bekeken moet worden. Deze informatie is nog niet definitief, maar lijkt erop te wijzen dat het voordeel alle aard (VAA) (voordeel in natura) voor werknemers vanaf 2012 wordt berekend op basis van de catalogusprijs + opties + btw en exclusief korting.  Hierbovenop volgt dan nog een extra werkgevers belasting van 17% van het VAA in de vorm van verplicht te boeken verworpen uitgaven.

In veel gevallen is de catalogusprijs van een benzine voertuig lager dan dezelfde wagen in diesel uitvoering wat dus direct resulteert in een lagere VAA voor de werknemer en een lagere verworpen uitgaven voor de werkgever.

Misschien dat dit de spreekwoordelijke druppel zal blijken en bedrijven zullen beginnen over te stappen naar de aanschaf van benzine wagens? Zelfs voor de volgende stap naar het nog altijd veel goedkopere LPG is de eerste drempel dan al genomen.

Ook voor de importeurs, dealers en automerken zijn deze ontwikkelingen dus interessante lectuur. Misschien is dit de kans waarop verschillende merken – die momenteel zich eerder richten op de particuliere markt in België – hebben zitten wachten. Misschien rijdt u binnen een paar jaar wel een Suzuki, Honda of Amerikaan?

Het zal interessant zijn deze evolutie de komende jaren te volgen.

Bron: VAB en eigen berichtgeving

Link: vab.be; XPOfleet.com

Wijziging berekening Voordeel Alle Aard op bedrijfswagens 2012

7 12 2011

Op internet circuleert een voorstel welke de mogelijke aanpassingen aan de berekening van de Voordeel alle Aard op bedrijfswagens beschrijft. Ondanks dat deze wijziging nog niet is bevestigd lijkt de kans toch vrij groot dat ze definitief zal worden en ingang zal vinden vanaf 1 januari 2012.

De tekst introduceert twee grote wijzigingen:

1. Het bedrag van de bijtelling wordt niet langer gebaseerd op een forfait woon/werk verkeer van 5.000 of 7.500 kilometer. In plaats hiervan wordt de CO2 uitstoot van de wagen, het brandstoftype en de catalogusprijs + opties inclusief btw exclusief korting als belastbaare basis genomen.

2. Ten tweede wordt er ook een werkgevers bijdragen geintroduceert. Organisaties die een firma wagen ter beschikkingstellen waar ook privé mee gereden mag worden moeten op het bedrag VAA 17% verworpen uitgavenboeken.

Formules

Diesel wagens

  • De overheid heeft de CO2 uitstoot voor een ‘gemiddeld’ diesel voertuig vastgesteld op 95 gram.
  • Voor diesel voertuigen met een uitstoot van 95 gram geldt een bijtelling van 5.5%
  • Per gram CO2 welke de wagen extra uitstoot moet dit percentage met 0.1% worden verhoogd. Dus bijvoorbeeld een voertuig met een uitstoot van 109 gram CO2 krijgt een bijtellingspercentage van 5.5 + (109-95) / 10 = 6.9%
  • Het minimum bijtellingspercentage is vastgesteld op 4% maar kan niet lager zijn dan 1.200€ per jaar
  • Het maximum bijtellingspercentage is vastgesteld op 18%
  • Het bijtellingspercentage moet worden toegepast op de catalogusprijs van het voertuig inclusief BTW + prijs van de opties beide zonder korting. Op dit bedrag mag een correctie coefficient van 6/7 worden toegepast.

De formule om het VAA voor diesel wagens te berekenen kan dus al volgt worden samengevat.

Jaar bedrag VAA = prijs * 6/7 * (((co2 -95)*0.1) + 5.5 )/100

Benzine wagens

  • De overheid heeft de CO2 uitstoot voor een ‘gemiddeld’ benzine voertuig vastgesteld op 115 gram.
  • Alle overige parameters zijn dezelfde als welke gelden voor een diesel voertuig.

De formule om het VAA voor benzine wagens te berekenen kan dus al volgt worden samengevat.

Jaar bedrag VAA = prijs * 6/7 * (((co2 -115)*0.1) + 5.5 )/100

De gevolgen voor de wagenparkbeheerder

Per werknemer hoeven we vanaf 1 januari dus waarschijnlijk niet meer de afstand woon-werk bij te houden om de VAA te berekenen. Dit is het voordeel. Hier staat echter tegenover dat we voor alle voertuigen de catalogusprijs inclusief btw, de waarde van de opties en de korting die we haddenen  onderhandeld zullen gaan bijhouden. De toekomst zal uitwijzen hoe evident dit zal blijken. Wanneer u lease wagens hebt dan zal de lease maatschappij er een flinke boterham aan hebben om voor de 300.000 Belgisch lease wagens deze gegevens tijdig bij elkaar te zoeken.

Onduidelijkheden

Er is nog een aantal onduidelijkheden welke verhelderd zullen moeten worden voordat de tekst definitief wordt:

  • Wat met alternatieve brandstoffen zoals NCG, electriciteit en LPG?
  • Wat wordt als aanzien als korting? Wanneer bijvoorbeeld een business pack wordt aangeschaft voor 1.500€ en de waarde van de opties in het pack zijn 4.500€ welk bedrag met gebruikt worden om de belastbare basis te bepalen?

Natuurlijk volgen we de berichtgeving op de voet en houden we u op de hoogte. Hoe dan ook zal XPOfleet tijdig met de nodige algoritmes en rapportages beschikbaar zijn.

Bron: mobimix.be en eigen berichtgeving