Voordeel Alle Aard Bedrijfswagens 2012 – 2de hands voertuigen.

6 01 2012

Het is inmiddels bekend dat het voordeel alle aard voor het kosteloos ter beschikking stellen van een bedrijfswagen vanaf 2012 op een nieuwe wijze berekend wordt. Vanaf 2012 wordt dit voordeel berekend door een CO2-coëfficiënt toe te passen op 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen. De cataloguswaarde wordt gedefinieerd in de wetgeving als zijnde de gefactureerde waarde, inclusief opties en BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, e.d. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens als op tweedehandswagens of wagens in leasing.

Tweedehandswagens. Er was tot nu toe wat onduidelijkheid over hoe dit begrip moet ingevuld worden, met name voor tweedehandswagens. Het verslag van de fiscale kamercommissie brengt meer duidelijkheid. Minister van Financiën Steven Vanackere gaf tijdens de besprekingen in die commissie immers mee dat voor tweedehandswagens de door de werkgever betaalde gefactureerde waarde geldt, met inbegrip van opties en BTW, zonder rekening te houden met eventuele kortingen, rabats en ristorno’s.

Een voorbeeld: een werkgever koopt een wagen van de eerste eigenaar. Nieuw bedroeg de waarde 30.000 euro (incl. opties en BTW, zonder korting). Tweedehands bedraagt de factuurprijs van de wagen (eveneens incl. opties en BTW, zonder korting) nog 20.000 euro. Indien de werkgever deze wagen kosteloos ter beschikking stelt voor privaat gebruik aan een werknemer, wordt vanaf 2012 het voordeel alle aard bepaald op basis van 20.000 euro – de gefactureerde waarde met andere woorden.

BRON: http://www.dirupo1.be/announcements/cataloguswaarde-bedrijfswagens-whats-in-a-name

Wijziging berekening Voordeel Alle Aard op bedrijfswagens 2012 “The finals”

4 01 2012

De kogel lijkt dan toch door de kerk.  De amendementen zijn goedgekeurd door het parlement en de berekening voordeel alle aard voor 2012 met betrekking tot bedrijfswagens is bekend. We vatten alles nog eens samen

“Het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kostenloos ter beschikking gestelde voertuig wordt vanaf 1 januari 2012 berekend door een co2 percentage toe te passen op zes zevende (6/7)van de cataloguswaarde.” Twee termen vallen hierin op:

Cataloguswaarde

De gefactureerde waarde inclusief opties en btw, zonder kortingen. Dit geldt voor zowel nieuwe als tweede handswagens en wagens in leasing.

CO2 percentage

Het CO2 percentage bedraagt 5,5% voor een wagen met referentie CO2-uitstoot. Wanneer de uitstoot van het voertuig hoger ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verhoogd met 0,1% per gram CO2. Dit met een maximum van 18%. Wanneer de uitstoot van het voertuig lager ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verlaagd met 0,1% per gram CO2. Dit met een minimum van 4%. Het voordeel alle aard kan in 2012 (aanslag jaar 2013) nooit lager zijn dan 1.200 per jaar.

Referentie uitstoot voor wagens op benzine, LPG of CNG is 115 g/km

Referentie uitstoot voor wagens op diesel is vastgesteld op 95 g/km

De formule

Voordeel Alle Aard (VAA) = catalogusprijs x 6/7 x CO2 percentage

Het werkgeversaandeel

De coefficient van 6/7 wordt toegepast op de catalogusprijs bij berekening van VAA omdat de nieuwe wetgeving beoogt de lasten te spreiden over de werkgever en werknemer. Tot 1 januari 2012 waren de verworpen kosten voor de werkgever ‘beperkt’ tot de fiscale aftrekbaarheid van de kosten gebaseerd op CO2 uitstoot. Deze fiscale aftrekbaarheid blijft ongewijzigd in 2012 maar hier bovenop dient de werkgever verworpen uitgaven te boeken ten bedragen van 17% van het voordeel alle aard welke de werknemer wordt aangerekend.

FAQ

Moet ik het VAA betalen?

Nee, het voordeel alle aard wordt bij uw loon opgeteld. U betaalt hierop dus persoonsbelasting.

Wat geldt als cataloguswaarde voor 2de hands wagens?

Hiervoor geldt het bedrag dat is gefactureerd geweest bij oorspronkelijke aanschaf van de wagen (inclusief btw, exclusief korting). De gedachte hierachter is duidelijk. Het parlement gaat uit van de veronderstelling dat oude wagens minder milieu vriendelijk zijn dan nieuwe wagens. Daarom worden oude wagens extra ‘bestraft’.

Minister van Financiën Steven Vanackere gaf tijdens de besprekingen in die commissie mee dat voor tweedehandswagens de door de werkgever betaalde gefactureerde waarde geldt, met inbegrip van opties en BTW, zonder rekening te houden met eventuele kortingen, rabats en ristorno’

Hoe bepaal ik de cataloguswaarde van het voertuig wanneer ik het voertuig 2de hands heb gekocht?

Ik raad u aan contact op te nemen met de importeur  van het merk in België of met uw merkgarage.

Wat is het CO2 percentage van elektrische wagens?

Elektrische wagens hebben geen CO2 uitstoot. Dus geldt het minimum CO2 percentage van 4% met een minimum voordeel van 1.200 Euro per jaar.

Wat als ik de CO2 uitstoot van mijn wagen niet ken?

Voor benzine, LPG en CNG voertuigen dient u dan een CO2 uitstoot van 205 g/km aan te nemen. Voor diesel voertuigen dient u 195 g/km aan te nemen.

Is de formule van 2012 altijd nadeliger voor mij als werknemer?

Nee. Wanneer u zich verplaatst met een bescheide wagen en u woont verder dan 25km van het werk dan is in veel gevallen de formule van 2012 voordeliger dan de berekening voordeel alle aard van 2010 en 2011

Is de formule 2012 altijd nadeliger voor mij als werkgever?

Voor 1 januari 2012 bestonden er geen verworpen uitgaven op het ter beschikkingstellen van een bedrijfswagen aan de werknemers. Dus tenzij de werkgever een extra bijdrage vraagt aan de werknemer dan is deze formule nadelig voor de werkgever.

Wat is uw bron?

Mijn bron: http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1952/53K1952004.pdf

Deze informatie wordt u aangeboden door XPOfleet Fleet Management Software

Alle informatie in dit artikel wordt u aangeboden zoals ze is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook kunnen wij op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade direct of indirect welke voortvloeit uit de toepassing  of niet toepassing van de informatie in dit artikel.