BTW aftrekbaarheid op bedrijfswagens 2012

29 02 2012

In 2011 heeft de BTW administratie al geprobeert om de BTW aftrekbaarheid op Belgische bedrijfswagens waar ook prive mee wordt gereden te beperken. Er bleken toen teveel onduidelijkheden waardoor de regelgeving weer tijdelijk werd ingetrokken. Ondertussen is wel duidelijk dat we ons aan een nieuwe BTW regelgeving kunnen verwachten. Te verwachten is ook dat ze in zal gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. De teksten die circuleren zijn nog niet definitief maar geven al wel een indicatie van de richting. Een citaat van de website van de btw andministratie. (http://www.belgium.be/nl/belastingen/btw/aftrek/).

De wet voorziet bepaalde beperkingen en zelfs uitsluitingen van btw-aftrek:

  • De btw bij de aankoop van een voertuig, bijkomende leveringen (bv. brandstof) en dienstverrichtingen (herstellingen, onderhoud) is beperkt tot 50 %, wanneer het gebruik gelijk is aan of groter dan 50 %. Als het gebruik van het voertuig lager is dan 50 %, bijvoorbeeld 30 %, kan de belastingplichtige maar 30 % van de btw aftrekken in zijn aangifte.

Het zal dus in de toekomst belangrijk worden om een hoog zakelijk gebruik aan te tonen door bijvoorbeeld ritadministratie of het afdrukken van agenda’s

Wanneer het prive gebruik niet bewezen kan worden dan zal de fiscus uitgaan van de woon-werk afstand. Voor voltijdswerknemers circuliert volgende formule

prive km = 220 werkdagen x woonwerk + 7.000 km weekend verplaatsingen

Voordeel alle aard bedrijfswagens, een stand van zaken.

20 02 2012

Er is de laatste maanden heel wat te doen geweest over de wijzigingen over het voordeel alle aard op bedrijfswagens (VAA). Ondertussen lijken de meeste kogels door de kerk en is het tijd voor een samenvatting.

De regels vanaf 1 januari tot 30 april 2012

Fiscale waarde

Het voordeel alle aard wordt vanaf 1 januari 2012 berekend op op basis van de catalogusprijs van het voertuig. De catalogusprijs bestaat uit de catalogusprijs + prijs van de opties + btw. Dit alles exclusief kortingen welke door de leverancier zijn toegekend geweest.

CO2 percentage

Het CO2 percentage bedraagt 5,5% voor een wagen met referentie CO2-uitstoot. Wanneer de uitstoot van het voertuig hoger ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verhoogd met 0,1% per gram CO2. Dit met een maximum van 18%. Wanneer de uitstoot van het voertuig lager ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verlaagd met 0,1% per gram CO2. Dit met een minimum van 4%. Het voordeel alle aard kan in 2012 (aanslag jaar 2013) nooit lager zijn dan 1.200 per jaar.

Referentie uitstoot voor wagens op benzine, LPG of CNG is 115 g/km

Referentie uitstoot voor wagens op diesel is vastgesteld op 95 g/km

De formule

Voordeel Alle Aard (VAA) = catalogusprijs x 6/7 x CO2 percentage

De regels vanaf 1 mei 2012

Uit de berekening hierboven blijkt dat er in de formule geen rekening wordt gehouden met de ouderdom van het voertuig. Dit is vooral nadelig voor wagens die 2de hands zijn aangeschaft. Vanaf 1 mei 2012 mag er een waarde vermindering op de catalogusprijs worden toegepast van 6% per jaar ouderdom. Als basis dient hier de eerste inschrijvingsdatum van het voertuig te worden genomen. De maximale waarde vermindering welke toegepast mag worden is 5 jaar of wel 30%

De formule vanaf 1 mei 2012 wordt dus.

Voordeel Alle Aard (VAA) = catalogusprijs * ( 1 – (ouderdom x 0.06) ) x 6/7 x CO2 percentage

Verworpen uitgaven

Het voordeel alle aard is een kost voor de werknemen, maar ook de werkgever moet extra gaan betalen voor bedrijfswagens in 2012. Voor de periode dat de werkgever een voertuig gratis ter beschikking stelt van de werknemer moet ze 17% van het VAA boeken als verworpen uitgaven. De vennootschapsbelasting hierop is altijd verschuldigd, dus ook wanneer het bedrijf verlies maakt.

Bekijk verder ook zeker volgende publicatie van het ministerie van financien

Bron: www.minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/advantages/company-car-benefit.htm