Fleet Preventie, Minder Arbeidsongevallen

6 04 2012

Arbeidsongevallen ten gevolge van gebruik van een voertuig geven vaak een langere tijdelijke arbeidsongeschiktheid alsook een verhoogde mogelijkheid van blijvende ongeschiktheid.

Fleet Preventie, Minder Arbeidsongevallen

Wist je dat :

  • Dat +/- 50% van de arbeidsongevallen te maken heeft met gebruik van een wagen
  • Dat hiervan +/- 20% te maken heeft met woon-werkverkeer
  • Dat hiervan +/- 20% te maken heeft bij verplaatsingen op de weg onder werkuren
  • Dat uit onderzoek blijkt dat commerciële medewerkers vaak slechte rijgewoonte hebben zoals verkeerd parkeren, te hoge snelheid, te dicht op de voorligger rijden, verstrooidheid in verkeer

De eerste maatregel waaraan iedereen denkt, investeren in de veiligheidsuitrusting van voertuigen (ABS, Airbags, sensoren, spiegels, camera’s, …). Deze investeringen zijn zichtbaar, verdedigbaar maar bieden niet alleen de oplossing. Studies rondom verkeersveiligheid tonen dit aan gezien de bestuurders een veiliger gevoel krijgen en hun rijgedrag hierop aanpassen.

Om naast investeringen in veiligheid de ernst van de ongevallen te helpen verminderen moet men het gedrag van de medewerkers helpen veranderen. Voorlichten en sensibiliseren van de chauffeurs zodat ze de ernst van de risico’s begrijpen en alzo hun limiet van aanvaardbare risico’s voor zichzelf en anderen verlagen. Dit betekent opleiding en sensibilisering van uw bestuurders

Wat is hiervoor nodig ?

  • Buy in van topmanagement alsook buy-in van staf management voor follow-up en bijsturing
  • Voorzie uw voertuigen van veiligheidsuitrustingen die dit ondersteunen en onderhoud de uitrusting
  • Train uw chauffeurs in preventief rijden maar bovenal test uw chauffeurs op het begrijpen hiervan
  • Motiveer veilig rijden

Hoe weten we dat onze preventieactiviteiten ook effectief tot verbetering leiden?

  • Het verzamelen, analyseren en gebruiken van de diverse parameters die continue monitoring alsook verbetering van uw preventiebeleid en rijgedrag kunnen tewerkstellen is een van de pijlers van XPOfleet.