Wijziging wegenbelasting Personenwagens België vanaf 1 juli 2012

28 08 2012

De verkeersbelasting (of de rijtaks) is een jaarlijks verschuldigde belasting op basis van de fiscale PK van het voertuig, dewelke op zijn beurt is gebaseerd op de cilinderinhoud (cc) van het voertuig. Deze wordt telkens herzien in juli van het betreffende jaar. Vandaar dat er vanaf 1 juli 2012 andere tarieven gelden. Deze zijn geldig tot 30 juni 2013.

Tarieven wegenbelasting BE 2012

Het belastingbedrag moet worden verhoogd met een vast bedrag van € 105,73 per fiscale PK die de  20 PK overschrijdt. Wat de aanvullende verkeersbelasting betreft (lpg), is het bedrag van € 208,20 een maximumbedrag dat van toepassing blijft ook boven de 20 fiscale PK.