CO2 grenzen bijtelling auto van de zaak vanaf 1 juli 2012- Nederland

10 09 2012

De CO2 grenzen die de bijtelling voor een auto van de zaak in Nederland bepalen zijn gewijzigd vanaf 1 juli 2012.

Bijtelling afhankelijk van CO2-uitstoot (in gr/km)
2011 1 januari 2012 1 juli 2012
Alle brandstoffen m.u.v. diesel
0% bijtelling 0 <51 <51
14% bijtelling <111 51-110 51-102
20% bijtelling 111-140 111-140 103-132
25% bijtelling >140 >140 >132
Diesel
14% bijtelling <96 <96 <92
20% bijtelling 96-116 96-116 92-114
25% bijtelling >116 >116 >114

Auto’s met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage totdat de auto een andere eigenaar én andere gebruiker krijgt. In dat geval zal het bijtellingspercentage met ingang van 1 juli 2017 worden aangepast overeenkomstig de dan geldende normen. Auto’s met een 20% of 14% bijteling die vanaf 1 juli 2012 op naam worden gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.

Natuurlijk zijn deze wijziging opgenomen in de meest recente versie van XPOfleet.

Bron en meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/loonbelasting/bijtelling-auto-van-de-zaak

Link: www.XPOfleet.nl