Tarieven autobelastingen Nederland vanaf 1/1/2013

15 02 2013

Tarieven BPM

De catalogusprijs als component van de belastinggrondslag voor de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) komt per 1 januari 2013 te vervallen. Per 1 januari 2013 wordt de BPM uitsluitend nog berekend op basis van de absolute CO2-uitstoot. De CO2-grenzen in de BPM worden jaarlijks aangescherpt en aangepast aan de inflatie. De  jaarlijkse aanpassing vindt per 1 januari 2013 plaats. Er blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto’s.

De komende jaren groeien de CO2-grenzen voor benzine en diesel langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen en CO2-tarieven.

Voorts wordt het tarief van de CO2-afhankelijke dieseltoeslag per 1 januari 2013 aangescherpt.

Voor de BPM tarieven zie de site:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/autobelastingen

 

Faciliteit Euro-6 dieselpersonenauto’s

Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. De stimulering mag blijven bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt (per 1 september 2015). Deze stimulering houdt in dat in 2013 voor een Euro-6 dieselpersonenauto een korting op de BPM geldt van € 500.

Tarieven MRB (Motorrijtuigenbelasting)

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden aangepast aan de inflatie. De inflatiecorrectie voor 2013  is 2,2%. De MRB voor motoren wordt in 2013 met 12% verhoogd. Het tarief voor een motorrijwiel bedraagt dientengevolge vanaf 1 januari 2013 € 23,24.

Vrijstelling zeer zuinige auto’s in MRB

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s.

 

Bron:http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/autobelastingen

Indexatie minimale bijtelling Voordeel Alle Aard

8 02 2013

In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2013 verschenen de geïndexeerde fiscale bedragen voor de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2014. Dit heeft ook zijn effect voor het minimum bedrag voordeel alle aard welke aangerekend moet worden voor privé gebruik van bedrijfswagens. Dit minimum is opgetrokken van 1.200 Euro per jaar naar 1.230 Euro per jaar. De index aanpassing gaat, met terugwerkende kracht, in vanaf 1 januari 2013.

De aanpassing zal beschikbaar zijn in XPOfleet vanaf 13 februari 2013 versie 2.0.4

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/01/22_1.pdf (pagina 2783 art. 36 paragraaf 2)