(BE) Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2014

4 11 2013

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt die hij ook voor privé doeleinden mag gebruiken, dan moet u hiervoor een solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ.

Deze solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig en van het brandstoftype van de wagen. De berekeningsformule wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september.

Vanaf 1 januari 2014 ziet de berekeningswijze van de solidariteitsbijdrage er als volgt uit (onder voorbehoud van definitieve publicatie):

  • Benzinevoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9 ) – 768 ] : 12 x 1,2049
  • Dieselvoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9 ) – 600 ] : 12 x 1,2049
  • LPG-voertuigen: [(CO2-uitstoot x 9 ) – 990 ] : 12 x 1,2049

De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2014 vast op 25,10 euro. Deze bijdrage moet ook worden toegepast voor de elektrisch aangedreven voertuigen.

Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet kan worden achterhaald, wordt de CO2-uitstoot nog steeds bepaald op 182 g/km voor benzinevoertuigen en 165 g/km voor dieselvoertuigen. Dit houdt vanaf 1 januari 2014 een solidariteitsbijdrage van 87,36 euro in voor benzinevoertuigen en 88,86 euro voor dieselvoertuigen.

XPOfleet 2.6.0 zal deze gewijzigde coëfficiënt bevatten in al haar berekeningen van 2014.