Referentie CO2-uitstoot en minimale VAA gepubliceerd.

1 02 2014

Vanaf 1 januari 2014 zijn er twee aanpassingen van kracht met betrekking tot het Voordeel van alle aard (VAA) op het privé gebruik van een bedrijfswagen.

1. Referentie CO2-uitstoot is aangepast aan de markt.

Voor Diesel wagens is de referentie uitstoot gedaald van 95 gr/km naar 93 gr/km

Voor Benzine, LPG en CNG is de referentie uitstoot gedaald van 116 gr/km naar 112 gr/km.

 

De daling van de referentie uitstoot heeft dus tot gevolg dat het VAA stijgt.

 

2. Stijging van de minimale bijdrage VAA

De minimale VAA die moet worden aangegeven voor het privé gebruik van een bedrijfswagen is vanaf 1 januari 2014 gestegen naar 1.250 Euro. In 2013 was de minimale VAA 1.230 Euro.

De minister bevestigde dat de eerste 380,00 euro van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen fiscaal vrijgesteld blijft van belastingen. Dit is uiteraard enkel het geval indien de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt. Dit is dus ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2013.

 

3. De formule

Ter herinnering, de formule om de VAA te berekenen is ongewijzigd gebleven

(Cataloguswaarde * degressiviteitscoëfficiënt) * 6/7 *  (5.5% + (((CO2-percentage – referentie CO2 uitstoot)/ 10)))

Het minimale en maximale CO2-percentage voor een voertuig is wel gelijk gebleven namelijk respectievelijk 4% en 18%