La Wallonie: fin de l’éco-bonus pour les véhicules électriques

25 11 2014

(L’introduction néerlandaise)

Eerder al lieten we je weten dat de nieuwe regering Michel geen nieuwe belastingen op de bedrijfswagen zou teweegbrengen. De Waalse regering ziet dit anders; zo luidt de PS/cdH regering twee nieuwe budgettaire maatregelen in. Bedrijven die over een vloot beschikken, zullen hier vanaf 1 januari de gevolgen van dragen. De eerste regel gaat over de invoering van een eco-malus voor aangekochte voertuigen, ingeschreven door vennootschappen met maatschappelijke zetel binnen het Waalse Gewest. Dat betekent dat de regel niet van toepassing is op voertuigen die werden ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij. Daarnaast zal er een einde komen aan de ecobonus van 2.500 euro voor de aanschaf van elektrische voertuigen door particulieren.

(L’article français)

electriccar1. Fin de l’éco-bonus pour les véhicules électriques

L’éco-bonus est définitivement abrogé en Wallonie. Si en pratique la majorité des véhicules ne bénéficiaient déjà plus de cet avantage fiscal, il restait des incitants financiers pour les voitures électriques. Le gouvernement wallon va mettre définitivement un terme à cet avantage fiscal. Concrètement, l’acheteur d’un véhicule électrique ne pourra plus bénéficier du gain fiscal de 2.500 euros. La mesure devrait permettre à la Région d’économiser 800.000 euros en 2015. Les dossiers en cours de traitement pourront cependant encore bénéficier de cette mésure.

2. Éco-malus sur les voitures de société

Éco-malus en région Wallonne  = une taxe supplémentaire à l’immatriculation

Un éco-malus sur les voitures de société va être mis en place en Wallonie dès 2015. Pour rappel, cette taxe qui existe déjà sur les voitures des particuliers est basée sur la catégorie d’émissions de CO2 du véhicule automobile mis en service. Concrètement, les entreprises devront payer une taxe sur leurs véhicules les plus polluants. La mesure, qui devrait rapporter entre 2 et 3 millions en 2015, ne touche pas les véhicules de leasing mais uniquement ceux achetés par les sociétés.  Les véhicules des entreprises publiques et des ASBL sont également immunisés.

Mécanisme d’éco-malus en Wallonie

  • Pour les véhicules énergivores, une taxe complémentaire (éco-malus) est à payer.
  • L’extension de l’éco-malus est prévue pour certaines voitures de société dès 2015.

ecomalus

Bedrijfswagens in België – hoeveel bedraagt de solidariteitsbijdrage in 2015?

21 11 2014

Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage (ook wel de “CO2-taks” genoemd), die ten laste van de werkgever valt. Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd volgens een specifieke formule. Ook het bedrag voor 2015 is ondertussen gekend.

Principe

De CO2-taks hangt af van de CO2-uitstoot en het type brandstof van de wagen. Deze bijdrage moet betaald worden ongeacht de eventuele bijdrage van de werknemer in de financiering of het gebruik van het voertuig.

Formule

De formule om het maandelijks bedrag van de solidariteitsbijdrage te berekenen, luidt als volgt:

solidariteitsbijdragebelgie15

Dit is dus de formule die elk jaar op 1 januari wordt geïndexeerd. Het resultaat van de berekening dien je met een bepaalde indexatiecoëfficiënt te vermenigvuldigen. Voor 2015 zal de indexatiecoëfficiënt stijgen van 1,2048 naar 1,2051 (137,48, de gezondheidindex september 2014, gedeeld door 114,08, de gezondheidsindex van de maand september 2004).

Minimumbedrag

Vanaf 1 januari 2015 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage nooit minder mogen zijn dan 25,10 euro.

Moet er bedrijfsvoorheffing op dit voordeel betaald worden?

fleet1Wanneer de werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van zijn werknemer die deze wagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken, ontstaat een belastbaar voordeel in hoofde van je werknemer. De werkgever moet bedrijfsvoorheffing op dit voordeel afhouden. Het bedrag van de toepasselijke bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 is nog niet gekend. We komen dus op het fiscale aspect terug zodra de informatie over de bedrijfsvoorheffing aan ons meegedeeld wordt.

Bron: Mobilitas

Tweede Kamer Nederland keurt bijtellingsplan voor 2016 goed

20 11 2014

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het nieuwe bijtellingsplan voor 2016. Dit plan was oorspronkelijk voorgelegd door een coalitie van autobranche-, milieu- en maatschappelijke organisaties als alternatief op het eerste belastingvoorstel van staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes. Wiebes nam het alternatieve plan over en legde het voor aan de Tweede Kamer. Die had de behandeling ervan uitgesteld. En nu is de beslissing gemaakt.

De vastgelegde bijtelling voor 1 januari 2016 omvat slechts 4 bijtellingscategorieën:

CO2 emissie 0 gr/km            4% bijtelling (dit is MRB-vrij)
CO2 emissie 1-50 gr/km       15% bijtelling (half tarief MRB)
CO2 emissie 51-106 gr/km   21% bijtelling
CO2 emissie 106+ gr/km      25% bijtelling

Het plan is opgesteld door de brancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en VNA samen met de maatschappelijke organisaties VNO-NCW, MKB Nederland, ANWB, Natuur & Mileu en Milieudefensie. Hieruit kan je besluiten dat – wanneer je voor 1 januari 2015 de auto op jouw naam zet – je nog gebruik kan maken van de 2014-regeling. Maar vanaf 1 januari 2015 (en nog voor 1 januari 2016) dien je de bijtellingsregels voor 2015 in achting te nemen. En na 1 januari 2016 ‘valt’ je auto onder de bijtellingscategorieën, welke bekendgemaakt werden in Autobrief 2.0. Meer duidelijkheid vind je in onderstaande tabel:

tabel3

 

 

XPOfleet Management Day 2014: wij vroegen uw mening!

6 11 2014

De succesvolle eerste Nederlandse XPOfleet Management Day 2014 is alweer 3 weken geleden. Afgelopen weken ontving XPOfleet enthousiaste reacties en positieve feedback over dit exclusieve event. En het XPOfleet-team hecht veel belang aan de mening van zijn klanten en partners. Daarom werd een enquête op touw gezet. Deze peilt op verschillende deelgebieden dieper naar de ervaringen van alle aanwezigen.

En wat bleek? Dat deze dag op geslaagde wijze van start ging: 7 % vond het onthaal gemiddeld, terwijl meer dan 60 % van de bevraagde bezoekers aangaf dat dit meer dan gemiddeld was. 32 % vond het ontvangst zelfs excellent. Meer dan de helft (57 %) van de bevraagden geeft aan dat de workshops zeker informatief genoeg waren en dat er voldoende netwerkmogelijkheden waren. Een kleine 10 % vond het informatieve gehalte van deze sessies zowaar excellent. Ruim 40 % beoordeelde de accommodatie uitmuntend, en hetzelfde percentage was vol lof over de locatie: De Kuip in Rotterdam. Maar waar XPOfleet vooral trots op mag zijn? Dat is het feit dat 86 % van de bevraagden volgend jaar opnieuw naar de XPOfleet Management Day zou gaan. Hopelijk bent ook u erbij!

 

XFMD2014