Prettige feesten aan iedereen! / De bonnes fêtes à tous et toutes !

24 12 2014

reindeer

(NL) Via deze weg willen we iedereen prettige feesten toewensen. Wij hopen van harte dat u net zoals ons mag terugblikken op een geweldig 2014. Daarom kijken wij ook al uit naar 2015: een jaar vol geluk én vol efficiënt fleet management! XPOfleet wenst jullie allen een zalig kerstfeest en een spetterend 2015 toe!

(FR) Par ce message, nous voulons vous souhaiter à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d’année. Nous espérons cordialement que vous jettez, comme nous, un coup d’oeil rétrospectif sur une année pleine de succès. Voilà pourquoi nous nous réjouissons d’une année 2015 formidable et pleine de la gestion de flotte efficace ! XPOfleet vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2015!

CO2-Referentie-uitstoot VAA 2015 (BE)

23 12 2014

Het Koninklijk Besluit dat de nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor 2015 vastlegt voor de VAA berekening – met betrekking tot het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig – wordt binnenkort gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Deze CO2-referentiewaarden worden jaarlijks herzien in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuwe wagens van het jaar voordien (ingeschreven tussen 1/10/2013 en 30/9/2014).

 

De nieuwe CO2-referentiewaarden voor 2015 bedragen:

–> 91 g/km voor dieselvoertuigen (93 g/km in 2014)

–> 110 g/km voor benzine-, LPG- of aardgasvoertuigen (112 g/km in 2014)

 

De aanpassing van het minimum van 1250,00 euro volgt de indexatie die eigen is aan de personenbelasting. Dit minimum werd vastgelegd in artikel 36 par. 2  WIB92.  De indexatiecoëfficiënt van de personenbelasting is nog niet gekend.

Bron: Febiac, Mobilitas

XPOfleet geeft fleet manager Jan Van ’t Veld inzicht

3 12 2014

In een recent interview met Jan van ’t Veld, fleet manager bij KWS Infra, werd duidelijk hoe hij wagenparkbeheer naar een hoger niveau tilt. van ’t Veld gaf aan dat de XPOfleet totaaloplossing hem steeds helpt bij het bereiken van zijn doelen.

XPOfleet duizendpoot mét resultaat

De multi-inzetbaarheid van XPOfleet is voor Jan van ’t Veld een groot voordeel; het feit dat de fleet management tool kan worden aangepast volgens eigen wensen, zorgt ervoor dat XPOfleet een streepje voor heeft op andere fleet software. Want bedrijven die XPOfleet gebruiken, kunnen steeds een stuk eigenheid bewaren en nog steeds zorgen voor eigen inbreng. Dit sluit helemaal aan op de filosofie van XPOfleet: fleet software ontwikkelen die is afgestemd op de vraag en behoeften van wagenparkbeheerders. En hoe Jan van ’t Veld hier dagelijks de voordelen van ondervindt? Dat leest u in het interview zelf, welke u terugvindt in dit document: KWS Infra Interview