BTW aftrekbaarheid op bedrijfswagens 2012

29 02 2012

In 2011 heeft de BTW administratie al geprobeert om de BTW aftrekbaarheid op Belgische bedrijfswagens waar ook prive mee wordt gereden te beperken. Er bleken toen teveel onduidelijkheden waardoor de regelgeving weer tijdelijk werd ingetrokken. Ondertussen is wel duidelijk dat we ons aan een nieuwe BTW regelgeving kunnen verwachten. Te verwachten is ook dat ze in zal gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. De teksten die circuleren zijn nog niet definitief maar geven al wel een indicatie van de richting. Een citaat van de website van de btw andministratie. (http://www.belgium.be/nl/belastingen/btw/aftrek/).

De wet voorziet bepaalde beperkingen en zelfs uitsluitingen van btw-aftrek:

  • De btw bij de aankoop van een voertuig, bijkomende leveringen (bv. brandstof) en dienstverrichtingen (herstellingen, onderhoud) is beperkt tot 50 %, wanneer het gebruik gelijk is aan of groter dan 50 %. Als het gebruik van het voertuig lager is dan 50 %, bijvoorbeeld 30 %, kan de belastingplichtige maar 30 % van de btw aftrekken in zijn aangifte.

Het zal dus in de toekomst belangrijk worden om een hoog zakelijk gebruik aan te tonen door bijvoorbeeld ritadministratie of het afdrukken van agenda’s

Wanneer het prive gebruik niet bewezen kan worden dan zal de fiscus uitgaan van de woon-werk afstand. Voor voltijdswerknemers circuliert volgende formule

prive km = 220 werkdagen x woonwerk + 7.000 km weekend verplaatsingen

Voordeel alle aard bedrijfswagens, een stand van zaken.

20 02 2012

Er is de laatste maanden heel wat te doen geweest over de wijzigingen over het voordeel alle aard op bedrijfswagens (VAA). Ondertussen lijken de meeste kogels door de kerk en is het tijd voor een samenvatting.

De regels vanaf 1 januari tot 30 april 2012

Fiscale waarde

Het voordeel alle aard wordt vanaf 1 januari 2012 berekend op op basis van de catalogusprijs van het voertuig. De catalogusprijs bestaat uit de catalogusprijs + prijs van de opties + btw. Dit alles exclusief kortingen welke door de leverancier zijn toegekend geweest.

CO2 percentage

Het CO2 percentage bedraagt 5,5% voor een wagen met referentie CO2-uitstoot. Wanneer de uitstoot van het voertuig hoger ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verhoogd met 0,1% per gram CO2. Dit met een maximum van 18%. Wanneer de uitstoot van het voertuig lager ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verlaagd met 0,1% per gram CO2. Dit met een minimum van 4%. Het voordeel alle aard kan in 2012 (aanslag jaar 2013) nooit lager zijn dan 1.200 per jaar.

Referentie uitstoot voor wagens op benzine, LPG of CNG is 115 g/km

Referentie uitstoot voor wagens op diesel is vastgesteld op 95 g/km

De formule

Voordeel Alle Aard (VAA) = catalogusprijs x 6/7 x CO2 percentage

De regels vanaf 1 mei 2012

Uit de berekening hierboven blijkt dat er in de formule geen rekening wordt gehouden met de ouderdom van het voertuig. Dit is vooral nadelig voor wagens die 2de hands zijn aangeschaft. Vanaf 1 mei 2012 mag er een waarde vermindering op de catalogusprijs worden toegepast van 6% per jaar ouderdom. Als basis dient hier de eerste inschrijvingsdatum van het voertuig te worden genomen. De maximale waarde vermindering welke toegepast mag worden is 5 jaar of wel 30%

De formule vanaf 1 mei 2012 wordt dus.

Voordeel Alle Aard (VAA) = catalogusprijs * ( 1 – (ouderdom x 0.06) ) x 6/7 x CO2 percentage

Verworpen uitgaven

Het voordeel alle aard is een kost voor de werknemen, maar ook de werkgever moet extra gaan betalen voor bedrijfswagens in 2012. Voor de periode dat de werkgever een voertuig gratis ter beschikking stelt van de werknemer moet ze 17% van het VAA boeken als verworpen uitgaven. De vennootschapsbelasting hierop is altijd verschuldigd, dus ook wanneer het bedrijf verlies maakt.

Bekijk verder ook zeker volgende publicatie van het ministerie van financien

Bron: www.minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/advantages/company-car-benefit.htm

Voordeel Alle Aard Bedrijfswagens 2012 – 2de hands voertuigen.

6 01 2012

Het is inmiddels bekend dat het voordeel alle aard voor het kosteloos ter beschikking stellen van een bedrijfswagen vanaf 2012 op een nieuwe wijze berekend wordt. Vanaf 2012 wordt dit voordeel berekend door een CO2-coëfficiënt toe te passen op 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen. De cataloguswaarde wordt gedefinieerd in de wetgeving als zijnde de gefactureerde waarde, inclusief opties en BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, e.d. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens als op tweedehandswagens of wagens in leasing.

Tweedehandswagens. Er was tot nu toe wat onduidelijkheid over hoe dit begrip moet ingevuld worden, met name voor tweedehandswagens. Het verslag van de fiscale kamercommissie brengt meer duidelijkheid. Minister van Financiën Steven Vanackere gaf tijdens de besprekingen in die commissie immers mee dat voor tweedehandswagens de door de werkgever betaalde gefactureerde waarde geldt, met inbegrip van opties en BTW, zonder rekening te houden met eventuele kortingen, rabats en ristorno’s.

Een voorbeeld: een werkgever koopt een wagen van de eerste eigenaar. Nieuw bedroeg de waarde 30.000 euro (incl. opties en BTW, zonder korting). Tweedehands bedraagt de factuurprijs van de wagen (eveneens incl. opties en BTW, zonder korting) nog 20.000 euro. Indien de werkgever deze wagen kosteloos ter beschikking stelt voor privaat gebruik aan een werknemer, wordt vanaf 2012 het voordeel alle aard bepaald op basis van 20.000 euro – de gefactureerde waarde met andere woorden.

BRON: http://www.dirupo1.be/announcements/cataloguswaarde-bedrijfswagens-whats-in-a-name

Wijziging berekening Voordeel Alle Aard op bedrijfswagens 2012 “The finals”

4 01 2012

De kogel lijkt dan toch door de kerk.  De amendementen zijn goedgekeurd door het parlement en de berekening voordeel alle aard voor 2012 met betrekking tot bedrijfswagens is bekend. We vatten alles nog eens samen

“Het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kostenloos ter beschikking gestelde voertuig wordt vanaf 1 januari 2012 berekend door een co2 percentage toe te passen op zes zevende (6/7)van de cataloguswaarde.” Twee termen vallen hierin op:

Cataloguswaarde

De gefactureerde waarde inclusief opties en btw, zonder kortingen. Dit geldt voor zowel nieuwe als tweede handswagens en wagens in leasing.

CO2 percentage

Het CO2 percentage bedraagt 5,5% voor een wagen met referentie CO2-uitstoot. Wanneer de uitstoot van het voertuig hoger ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verhoogd met 0,1% per gram CO2. Dit met een maximum van 18%. Wanneer de uitstoot van het voertuig lager ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verlaagd met 0,1% per gram CO2. Dit met een minimum van 4%. Het voordeel alle aard kan in 2012 (aanslag jaar 2013) nooit lager zijn dan 1.200 per jaar.

Referentie uitstoot voor wagens op benzine, LPG of CNG is 115 g/km

Referentie uitstoot voor wagens op diesel is vastgesteld op 95 g/km

De formule

Voordeel Alle Aard (VAA) = catalogusprijs x 6/7 x CO2 percentage

Het werkgeversaandeel

De coefficient van 6/7 wordt toegepast op de catalogusprijs bij berekening van VAA omdat de nieuwe wetgeving beoogt de lasten te spreiden over de werkgever en werknemer. Tot 1 januari 2012 waren de verworpen kosten voor de werkgever ‘beperkt’ tot de fiscale aftrekbaarheid van de kosten gebaseerd op CO2 uitstoot. Deze fiscale aftrekbaarheid blijft ongewijzigd in 2012 maar hier bovenop dient de werkgever verworpen uitgaven te boeken ten bedragen van 17% van het voordeel alle aard welke de werknemer wordt aangerekend.

FAQ

Moet ik het VAA betalen?

Nee, het voordeel alle aard wordt bij uw loon opgeteld. U betaalt hierop dus persoonsbelasting.

Wat geldt als cataloguswaarde voor 2de hands wagens?

Hiervoor geldt het bedrag dat is gefactureerd geweest bij oorspronkelijke aanschaf van de wagen (inclusief btw, exclusief korting). De gedachte hierachter is duidelijk. Het parlement gaat uit van de veronderstelling dat oude wagens minder milieu vriendelijk zijn dan nieuwe wagens. Daarom worden oude wagens extra ‘bestraft’.

Minister van Financiën Steven Vanackere gaf tijdens de besprekingen in die commissie mee dat voor tweedehandswagens de door de werkgever betaalde gefactureerde waarde geldt, met inbegrip van opties en BTW, zonder rekening te houden met eventuele kortingen, rabats en ristorno’

Hoe bepaal ik de cataloguswaarde van het voertuig wanneer ik het voertuig 2de hands heb gekocht?

Ik raad u aan contact op te nemen met de importeur  van het merk in België of met uw merkgarage.

Wat is het CO2 percentage van elektrische wagens?

Elektrische wagens hebben geen CO2 uitstoot. Dus geldt het minimum CO2 percentage van 4% met een minimum voordeel van 1.200 Euro per jaar.

Wat als ik de CO2 uitstoot van mijn wagen niet ken?

Voor benzine, LPG en CNG voertuigen dient u dan een CO2 uitstoot van 205 g/km aan te nemen. Voor diesel voertuigen dient u 195 g/km aan te nemen.

Is de formule van 2012 altijd nadeliger voor mij als werknemer?

Nee. Wanneer u zich verplaatst met een bescheide wagen en u woont verder dan 25km van het werk dan is in veel gevallen de formule van 2012 voordeliger dan de berekening voordeel alle aard van 2010 en 2011

Is de formule 2012 altijd nadeliger voor mij als werkgever?

Voor 1 januari 2012 bestonden er geen verworpen uitgaven op het ter beschikkingstellen van een bedrijfswagen aan de werknemers. Dus tenzij de werkgever een extra bijdrage vraagt aan de werknemer dan is deze formule nadelig voor de werkgever.

Wat is uw bron?

Mijn bron: http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1952/53K1952004.pdf

Deze informatie wordt u aangeboden door XPOfleet Fleet Management Software

Alle informatie in dit artikel wordt u aangeboden zoals ze is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook kunnen wij op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade direct of indirect welke voortvloeit uit de toepassing  of niet toepassing van de informatie in dit artikel.
Fleet Expo 2011 een succes

25 11 2011

De deelname van XPOfleet op de Fleet Expo in de RAI in Amsterdam is een enorm succes geworden.

Tientallen organisaties uit Nederland,  België en Engeland hebben onze stand bezocht en kennis kunnen maken met de meest recente versie van XPOfleet. Velen zijn speciaal voor XPOfleet vanuit het binnen of buitenland afgezakt naar de beurs.

Verschillende XPOfleet gebruikers zijn op de beursstand langsgeweest voor een babbel en om spontaan op te treden als ambassadeur van XPOfleet. Voor hen is het nogmaals een bevestiging geweest van de juiste keuze voor het product dat op dit moment binnen het bedrijf worden geimplementeerd. Voor anderen was het een eerste kennismaking. De reacties die we van allen mochten ontvangen waren zonder uitzondering positief. Degene die XPOfleet al kennen zijn onder de indruk van de steeds voortgaande ontwikkeling van het wagenparkbeheersysteem. Voor de bezoekers die de oplossing nog niet kenden een duidelijk bewijs dat XPOfleet mijlenver voorsprong heeft op de aanwezige concurrentie. Zoals afgesproken zullen we met hen binnenkort afspreken voor een gepersonaliseerde demonstratie.

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken om onze beursstand en bezoeken en voor de positieve feedback die we hebben ontvangen.

Links: www.XPOfleet.com

http://fleetexpo.nl/

Belgische wetgeving bedrijfswagens 2012

19 11 2011

De gewijzigde coefficienten voor de berekening van het voordeel alle aard voor 2012 zijn bekend en geimplementeerd in XPOfleet. Natuurlijk zullen alle nieuwe of gewijzigde belastingen op bedrijfswagens welke voortkomen uit de regeringsonderhandelingen onmiddelijk ter beschikking komen van onze gebruikers.

  • Benzine / LPG / Aardgas (2011) 0,00216 euro/gram CO2 – (2012) 0,00224 euro/gram CO2
  • Diesel (2011) 0,00237 euro/gram Co2 – (2012) 0,00245 euro/gram CO2

De index welke vanaf 1/1/2012 toegepast moet worden op de solidariteitsbijdrage – beter bekend als CO2 taks – is vastgesteld op 1,1641 met een minimum bijdrage van 24,25 euro.

Gloriant en Experts4Fleet fuseren

23 09 2011

Het bedrijf Gloriant, gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor de leasing- en fleetmarkt, heeft sinds 1 mei alle commerciële activiteiten overgenomen van consultancy bedrijf Experts4Fleet.

Beide bedrijven werkten al geruime tijd intensief samen. Experts4Fleet is een jong bedrijf dat werd opgericht door Marc Spooren (voormalig algemeen directeur van Arval België) en Paul Gestels (voormalig B2B manager van Opel België). Samen staan ze voor meer dan 20 jaar ervaring in de fleet- en leasingwereld. De kernactiviteit van Experts4Fleet bestaat uit professionele consulting in de fleetmarkt, selectie en assessment, rekrutering, organisatie van workshops, seminaries en spreekbeurten. Daarnaast heeft Experts4Fleet een TCO-tool gelanceerd die de reële kost van een vloot berekent, rekening houdend met alle fiscale parameters.

Gloriant bestaat reeds sinds 1998 en is een software-ontwikkelaar die zich specifiek op de fleetmarkt focust. Het bedrijf werd opgericht door Arnoud Oortwijk en Gert Vandersmissen, die in-house de XPO Fleet software ontwikkelden. Deze software is een totaaloplossing voor fleetmanagement en fungeert dus de facto als een onafhankelijke totaaloplossing voor de fleetmanager.

“De fusie van beide bedrijven zorgt voor een krachtige bundeling van IT en fleetervaring, die toelaat om verregaande fiscale expertises uit te voeren en operationele optimalisaties te realiseren. Tevens zal de concentratie van knowhow ervoor zorgen dat de XPOFleet software nog sneller verder ontwikkeld wordt en dus zijn voorsprong zal vergroten op andere marktspelers in de Benelux”, dixit CEO Gert Vandersmissen (foto).

http://www.fleet-business.com/gloriant_en_experts4fleet_fuseren_50774-nl-251-180326.html
www.XPOfleet.com
www.Experts4Fleet.be

Van TCO naar RCU – De proef op de som

14 09 2011

Het inschatten van de totale kost van een vloot kan men door middel van de Total Cost of Ownership berekenen, maar dat is en blijft een projectie. De volgende logische stap is het berekenen van de Real cost of Use, een gedetailleerde berekening van wat een vloot reeel koost. En dat is dan op zijn beurt weer een toetssteen om de toekomstige TCO realistischer te berekenen. Ingewikkeld? Eignelijk niet, het is het aftoetsen van een voorspelling aan de werkelijkheid.
Lees het volledige artikel dat werd gepubliseerd door Fleet in Belgium. Natuurlijk zijn alle data aangeleverd door Experts4Fleet en XPOfleet de Belgische referentie op het gebied van TCO en RCU op fleet gebied.

van TCO naar RCU Fleet in Belgium Mei 2011

Belang van TCO dringt door bij fleetmanagers

30 08 2011

Het september nummer van Media planet – de gratis bijlage van de Trends – is volledig gewijd aan kostenbesparing. Ook hier wordt besparing in fleetmanagement door middel van TCO benadering aangehaald. Experts4Fleet de zuster organisatie van XPOfleet is trots om alweer op te kunnen treden als specialist ter zaken. Klik op de foto hieronder om het volledige artikel te lezen en te leren hoe een TCO benadering werkelijk uw fleet kosten kan verlagen.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken  www.XPOfleet.com of www.Experts4Fleet.be

Of bel ons:

  • België: 03 230 18 12
  • Nederland 085 77 321 77
  • International: +32 3 230 18 12

 

XPOfleet laatste media campagne

14 08 2011

In het kader van de opkomende Media Planet bijlage bij Trends magazine in Belgie levert Experts4Fleet de input voor het Fleet TCO expertise inzet. Gekaderd hierrond wordt de nieuwe XPOfleet media campagne gelanceerd.

XPOfleet media campagne 2011-09