Officiële bevestiging : minimum voordelen van alle aard blijft ongewijzigd op 1250,00 euro voor het jaar 2015 (BE)

23 01 2015

taxclockDe ‘Administratie van Fiscale Zaken’ heeft in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015 de tabellen gepubliceerd met de basisbedragen en de geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2016, rekening houdend met ‘indexterugsprong’ zoals voorzien in de federale programmawet dd. 19.12.2014 (Belgisch Staatsblad 29.12.2014).

Hieruit blijkt dat minimum voordeel van alle aard voor bedrijfswagen (art. 33) voor het inkomstenjaar 2015 ongewijzigd blijft op 1250,00 euro.