Bijtelling 2021 binnenkort in XPOfleet

22 11 2020

Tijdens Prinsjesdag in september werden de aanpassingen aan de fiscaliteit voor de auto van de zaak weer bekend gemaakt. Voor auto’s met een Datum Eerste Toelating (DET) vanaf 1 januari 2021 gelden er nog twee tarieven. De bijtelling wordt algemeen 22% op de catalogusprijs + BPM. Het andere tarief is 12% en mag worden toegepast voor:

  1. Voertuigen op waterstof;
  2. en EV’s met zonnecellen van ten minste 1 kwh en een accupakket zonder lood;
  3. en op de eerste 40.000 Euro van alle andere EV’s. Op het bedrag van de catalogusprijs + BPM boven dit bedrag moet 22% worden gerekend.

Voor auto’s met een DET voor 1 januari 2021 blijven de eerste vijf jaar de regels geleden zoals die van toepassing waren op DET.

Best complex? Gelukkig dan maar dat #XPOfleet alles voor je in het oog houdt.

XPOfleet, wagenparkbeheer in 2020

14 11 2016

Bijtelling privé gebruik van de bedrijfswagen 2017 t/m 2020 (Nederland)

3 10 2016

In 2017 wijzigen de bijtellingsregels. De regels zijn vereenvoudigd en gericht op een stabiele inkomstenstroom voor het rijk en meer winst voor het milieu. De bijtelling, die voorheen afhankelijk was van CO2-uitstoot, gaat voor een groot gedeelte van de leaseauto’s die vanaf 1 januari 2017 op kenteken worden gezet naar 22%. Alleen de volledig elektrische auto’s worden nog belast met 4%*.

Twee bijtellingscategorieën

  • volledig elektrische auto’s worden belast met 4% bijtelling*
  • alle andere auto’s gaan in de periode van 2017 tot en met 2020 (en verder) naar één tarief van 22% bijtelling

* vanaf 2019 geldt de 4% bijtelling alleen over de eerste €50.000,- van de cataloguswaarde van het voertuig. Alles hierboven wordt tegen 22% belast.

Schematisch ziet de overgang er als volgt uit:

Bijtelling Jaar
2016 2017 2018 2019 2020
0 gr/km 4% 4% 4% 4% 4%
1 t/m 50 15% 22% 22% 22% 22%
51 t/m 106 21% 22% 22% 22% 22%
> 106 25% 22% 22% 22% 22%

Vol elektrische auto’s krijgen een fiscale stimulans

Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto’s rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Daarnaast hebben deze auto’s een volledige vrijstelling in de MRB en BPM.

Plug-in hybride auto’s passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen. Vanaf 2017 gaat voor nieuwe plug-ins het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden.

Bron: https://www.alphabet.com/nl-nl/article/bijtelling-2017-2020-wat-zijn-de-consequenties

Casper van Vulpen stapt over naar XPOfleet

14 12 2015

Casper van VulpenCasper van Vulpen begint als Sales Manager bij XPOfleet de producent van wagenparkbeheersoftware uit Capelle a/d IJsel. Zijn overstap kadert in de ambities van XPOfleet om haar aanwezigheid op de Nederlandse markt in versneld tempo uit te bouwen. Van Vulpen zal naast De Meza hiervoor verantwoordelijk worden.


Met zijn automotive achtergrond als Sales Manager bij Prodrive Training en zijn uitgebreide kennis van de best principals van wagenparkbeheer in het algemeen en het beïnvloeden van de zakelijke (lease)rijder in het bijzonder is hij een waardevolle gesprekspartner voor de fleetmanager. XPOfleet zet met het aanstellen van, Van Vulpen wederom een grote stap op de Nederlandse markt.

 

Nederland: alle brandstofauto’s 22% bijtelling vanaf 2017

29 06 2015

Vanaf 2017 moet er over alle leaseauto’s 22% bijtelling worden betaald. De enige uitzondering hierop zijn volledig elektrische voertuigen, daarover moet 4% bijtelling worden betaald. Dat staat volgens RTL Nieuws en de Telegraaf in de Autobrief 2.

De 4% bijtelling geldt alleen voor de eerste 50 duizend euro van de catalogusprijs van de EV. Als de aanschafwaarde hoger is, wordt over het restant 22% bijtelling gerekend. Op dit moment ligt alleen de catalogusprijs van de Tesla Model S hoger dan 50 duizend euro.

Het kabinet zou de doelstelling om in 2020 200 duizend EV’s in ons land te hebben rijden losgelaten.

Verlaging bpm en mrb
Verder wordt de bpm verlaagd met 12 procent, maar komt vooralsnog niet volledig te vervallen omdat dat te marktverstorend zou werken. Een volgend kabinet kan ervoor kiezen om de bpm wel verder af te bouwen. Ook wordt de CO2-grondslag voor de berekening van de bpm aangepast waardoor zuinige auto’s minder voordeel hebben dan nu.

De mrb gaat ook op de schop en wordt met 2 procent verlaagd.

 

bron: http://www.fleet-mobility.nl/nieuws/overheid_en_fiscus/2821-autobrief_alle_brandstofautos_22_bijtelling.html

bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/autobelastingen-op-de-schop-bijtelling-leaseautos-naar-4-en-22-procent

Tweede Kamer Nederland keurt bijtellingsplan voor 2016 goed

20 11 2014

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het nieuwe bijtellingsplan voor 2016. Dit plan was oorspronkelijk voorgelegd door een coalitie van autobranche-, milieu- en maatschappelijke organisaties als alternatief op het eerste belastingvoorstel van staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes. Wiebes nam het alternatieve plan over en legde het voor aan de Tweede Kamer. Die had de behandeling ervan uitgesteld. En nu is de beslissing gemaakt.

De vastgelegde bijtelling voor 1 januari 2016 omvat slechts 4 bijtellingscategorieën:

CO2 emissie 0 gr/km            4% bijtelling (dit is MRB-vrij)
CO2 emissie 1-50 gr/km       15% bijtelling (half tarief MRB)
CO2 emissie 51-106 gr/km   21% bijtelling
CO2 emissie 106+ gr/km      25% bijtelling

Het plan is opgesteld door de brancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en VNA samen met de maatschappelijke organisaties VNO-NCW, MKB Nederland, ANWB, Natuur & Mileu en Milieudefensie. Hieruit kan je besluiten dat – wanneer je voor 1 januari 2015 de auto op jouw naam zet – je nog gebruik kan maken van de 2014-regeling. Maar vanaf 1 januari 2015 (en nog voor 1 januari 2016) dien je de bijtellingsregels voor 2015 in achting te nemen. En na 1 januari 2016 ‘valt’ je auto onder de bijtellingscategorieën, welke bekendgemaakt werden in Autobrief 2.0. Meer duidelijkheid vind je in onderstaande tabel:

tabel3

 

 

Bijtellingscategorie 4% vervalt in 2016 (Nederland)

24 10 2014

Op 23 oktober heeft staatssecretaris Wiebes zijn plannen bekend gemaakt voor de autobelastingen in 2016. De bijtellingscategorie van 4% verdwijnt en alleen auto’s met een uitstoot van 1 tot 50 gram co2/km komen nog in aanmerking voor de 14%-categorie. De 7% categorie blijft bestaan maar alleen voor auto’s met 0 gram uitstoot. We vatten alle categorieën vanaf 1/1/2016 even samen.

7%-bijtelling: 0 gram
14%-bijtelling: 1-50 gram
20%-bijtelling: 51-79 gram
25%-bijtelling: >80 gram

CO2In een eerdere berichtgeving meldden we al dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt in type brandstof bij het bepalen van de bijtellingscategorie.
Bij dit alles geldt dat leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden. Vorige week geraakte al bekend dat Wiebes van 2016 een overgangsjaar wil maken. Hij heeft meer tijd nodig voor Autobrief 2. In de brief van Wiebes staat dat met ingang van 2016 de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor (semi-)elektrische auto’s afloopt. Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB voor (semi-) elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram. Hierdoor worden deze auto’s ook in 2016 fiscaal gestimuleerd.

Wie alles rustig zelf eens wilt nalezen kan de kamerbrief vinden via deze link.

Bron artikel: Fleet & Mobility

CO2-normen bijtelling 2015 & Autobrief 2

13 10 2014

In de Autobrief 2 zal het Kabinet, Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën, nader ingaan op de plannen voor de autobelastingen die per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Deze brief zal in Q4 van dit jaar naar de tweede kamer worden gestuurd. Hierin worden de nieuwe fiscale maatregelen beschreven die het kabinet wil doorvoeren op het gebied van fiscale bijtelling, BPM, motorrijtuigenbelasting en brandstoffen. De autobranche is al maanden in gesprek met de politiek om hier vorm aan te geven. Belangrijk is dat er snel duidelijkheid gegeven moet worden, zodat er voldoende tijd is om te anticiperen op de nieuwe maatregelen. Daarnaast moeten de maatregelen veel minder marktverstoring geven dan de fiscale maatregelen die zijn genomen uit de eerste autobrief uit 2011.

Geblogberichtautobrieftrapte bijtelling in Autobrief II

Één van de fiscale maatregelen die op de schop moet is de bijtellingsregeling. De huidige bijtellingspercentages gerelateerd aan de CO2-uitstoot bepalen nu heel sterk de keuze van een berijder vanwege de grote sprongen. Bijna 50% van de nieuw aangeschafte leaseauto’s bevindt zich niet zomaar in de 14% bijtellingscategorie. Van zodra een leaseauto net één gram CO2-uitstoot meer heeft dan deze categorie, valt deze gelijk uit de gratie. Het voorstel is dan ook om deze grote sprongen te vervangen door geleidelijke stappen: de getrapte bijtelling. Hiermee is een berijder sneller bereid iets meer te betalen voor een auto die meer aansluit op zijn wensen. Dit zal uiteindelijk de overheid ook meer opbrengen. Het marktvolume wordt zo ook wat meer evenwichtig verdeeld over de volledige belastingschaal.

Betalen naar gebruik leaseauto?

Daarnaast worden medewerkers met een auto van de zaak – die minder dan 500 kilometers rijden voor privégebruik-  op dit moment vrijgesteld van de bijtelling. Voor wie wel moet bijtellen, maakt het echter niet uit hoeveel privékilometers er zijn afgelegd. Iedereen betaalt dezelfde bijtelling, ongeacht of je 600 of 25.000 privékilometers maakt. Het “betalen naar gebruik” zou hierin volgens alle partijen de beste maatregel zijn. Dit zou leiden tot een veel bewuster reisgedrag en onnodig gebruik ontmoedigen. Het belasten van het aantal privékilometers van de leaserijder zou hiermee de meest eerlijke maatregel zijn. Of dit te realiseren is en hier binnen het kabinet genoeg draagvlak voor is, moet blijken uit het resultaat van Autobrief 2.

CO2-normen bijtelling vanaf 1/1/2015

Tijdens Prinsjesdag zijn de strengere CO2-normen voor de bijtelling in 2015 vastgesteld. De verscherping van deze normen zorgen dat er minder autokeuze is in de lage bijtellingscategorieën. Nieuw in 2015 is dat er geen verschil zal worden gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s.

 Bijtelling%   0% 4% 7% 14% 20% 25%
 gram CO2/km   n.v.t 0 1-50 51-82  83-110  >110

De bijtelling van uw auto blijft 60 maanden geldig na tenaamstelling.

 

Save the date: 16 oktober 2014 | XPOfleet Management Day 2014| De Kuip, Rotterdam

6 08 2014

XPOfleet Management Day | 2014

Op 16 oktober 2014 organiseert XPOfleet (www.XPOfleet.nl)  de eerste Nederlandse XPOfleet Management Day editie 2014. Dit evenement zal doorgaan in De Kuip in Rotterdam.

Het evenement is exclusief  toegankelijk voor professionele fleetowners (wagenparkbeheerders, Mobiliteitsmanagers, HR Managers, CFO en CEO uit de privé en openbare sector). Het dagvullende programma staat bol van gratis workshops over onderwerpen die de wagenparkbeheerder vandaag de dag bezighouden zoals: efficiënt fleetmanagement, driver-wareness en rijtrainingen, telematica, poolwagenbeheer, expertises, bedrijfswagenfiscaliteit noem maar op.

Voor de kwalitatieve invulling wordt er samengewerkt met professionele expert partners Fleetlogic, Prodrive Training, VAB Fleet Services en Opel Nederland. De fiscale expertise zal worden verzorgd door Auxilium adviesgroep.

De uitnodigingen gaan binnenkort de deur uit. Meer informatie over het event vindt u terug op de website http://www.XPOfleet.nl/xfmd. Op dezelfde locatie kunt u ook een persoonlijke VIP uitnodiging aanvragen.

 

 

 

CO2 grenzen bijtelling auto van de zaak vanaf 1 juli 2012- Nederland

10 09 2012

De CO2 grenzen die de bijtelling voor een auto van de zaak in Nederland bepalen zijn gewijzigd vanaf 1 juli 2012.

Bijtelling afhankelijk van CO2-uitstoot (in gr/km)
2011 1 januari 2012 1 juli 2012
Alle brandstoffen m.u.v. diesel
0% bijtelling 0 <51 <51
14% bijtelling <111 51-110 51-102
20% bijtelling 111-140 111-140 103-132
25% bijtelling >140 >140 >132
Diesel
14% bijtelling <96 <96 <92
20% bijtelling 96-116 96-116 92-114
25% bijtelling >116 >116 >114

Auto’s met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage totdat de auto een andere eigenaar én andere gebruiker krijgt. In dat geval zal het bijtellingspercentage met ingang van 1 juli 2017 worden aangepast overeenkomstig de dan geldende normen. Auto’s met een 20% of 14% bijteling die vanaf 1 juli 2012 op naam worden gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.

Natuurlijk zijn deze wijziging opgenomen in de meest recente versie van XPOfleet.

Bron en meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/loonbelasting/bijtelling-auto-van-de-zaak

Link: www.XPOfleet.nl