Volledige vrijstelling van BIV en verkeersbelasting voor elektrische leasevoertuigen die in Vlaanderen worden ingeschreven.

1 07 2020

Traditioneel is 1 juli de datum waarop de tarieven van de verkeersbelasting en de BIV worden geïndexeerd. De Vlaamse regering heeft hiervan gebruikt gemaakt om de verwarrende regeling rond de inschrijving van elektrische leasingvoertuigen in Vlaanderen vanaf 1 juli 2020 gelijk te schakelen met de tarieven die gelden bij een inschrijving in Vlaanderen door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (1).  In beide gevallen “nul” euro verkeersbelasting en BIV.

 

Concreet betekent dit dat vanaf 1 juli 2020 alle in Vlaanderen ingeschreven elektrische voertuigen, ongeachte door wie ze worden ingeschreven, altijd genieten van de volledige vrijstelling van BIV en verkeersbelasting. Dit is vooral belangrijk voor leasingmaatschappijen die hun voertuigen in Vlaanderen inschrijven. De minister van Financiën liet enkele tijd geleden ook weten dat op basis van de huidige wetgeving bij verkoop van een elektrisch voertuig de nieuwe eigenaar bij herinschrijving  in Vlaanderen ook nog verder kan genieten van de volledige vrijstelling van BIV en verkeersbelasting.

 

Geen wijzigingen voor elektrische voertuigen in Brussel en Wallonië

Voor inschrijvingen in Brussel of Wallonië van elektrische leasingvoertuigen of klassiek aangekochte elektrische voertuigen door particulieren en rechtspersonen wijzigt er voorlopig niets.  Zij kunnen wel verdere genieten van de allerlaagste tarieven inzake verkeersbelasting (gebaseerd op het tarief van 4 fiscale PK’s) en het laagste BIV tarief van 61,50 euro. Voor het jaar 2020 is voorlopig nog geen verdere vergroening van de Brusselse of Waalse verkeersbelasting en BIV in zicht. Er werden wel diverse wetsontwerpen voorgesteld.

 

Einde fiscale vrijstelling op 31 december 2020 voor plug-in hybrides in Vlaanderen

Belangrijk om weten vormt het feit dat de thans geldende volledige vrijstelling van BIV en verkeersbelasting voor plug-in hybrides (met max. 50 gram CO2-uitstoot) eindigt op 31 december 2020. Het betreft hier wel uitsluitend de regeling voor plug-in hybrides die in Vlaanderen worden ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon of op naam van een rechtspersoon.

Op dit ogenblik heeft de Vlaamse regering nog niet beslist om dit Vlaamse vrijstellingsregime voor plug-in hybrides voor 2021 of erna te verlengen.  Plug-in hybrides ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij zijn onderworpen aan de klassieke tarieven die ook gelden voor thermische voertuigen in het Brussels Gewest. Deze tarieven zijn nog steeds uitsluitend gebaseerd op de fiscale PK’s en het vermogen in kilowatt. De CO2-uitstoot heeft hierop geen invloed.

 1. Bron : Amendement op de Vlaamse fiscale codex gestemd op woensdag 24 juni 2020- plenaire vergadering Vlaams parlement.

Bron: Mobilitas

Tarieven BPM 2014 (Nederland)

2 01 2014

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe BPM tarieven. De tarieven in onderstaande tabellen zijn al aangepast aan 1.7% inflatie.

Benzineauto’s (inclusief aardgas en lpg)

De bpm voor een personenauto met een benzinemotor bepaalt u onder meer aan de hand van de volgende tabel. Hebt u een personenauto waarvan de CO2-uitstoot is gemeten met aardgas of lpg als brandstof? Dan gebruikt u ook de volgende tabel.

meer dan

maar niet meer dan

dan berekent u de belasting voor een benzineauto als volgt: – trek van de CO2-uitstoot van de auto de waarde uit kolom I af – vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag uit kolom IV – tel hier het bedrag uit kolom III bij op

I

II

III

IV

88 0 0

88 gram/km

124 0 € 105

124 gram/km

182 € 3.780 € 126

182 gram/km

203 € 11.088 € 237

203 gram/km

€ 16.065 € 474

 

Bereken de bpm over de CO2-uitstoot zo:

 • Neem de CO2-uitstoot van de auto in gram per kilometer. In dit voorbeeld 200 gram per kilometer.
 • In de tabel valt deze waarde tussen de 182 en de 203 gram per kilometer.
 • Trek van de uitstoot van uw auto 182 gram per kilometer af. In dit voorbeeld: 200 – 182 = 18
 • Vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag dat in kolom IV staat van dezelfde rij In dit voorbeeld: 18 x € 237 = € 4.266. Tel bij de uitkomst het bedrag dat in kolom III staat van dezelfde rij. In dit voorbeeld: € 4.266 + € 11.088 = € 15.354
 • Voor een benzineauto bent u nu klaar.

 

Dieselauto’s

De bpm voor een personenauto met een dieselmotor bepaalt u onder meer met de volgende tabel. 

Is de CO2-uitstoot meer dan

maar niet meer dan

dan berekent u de belasting voor een dieselpersonenauto als volgt: – trek van de CO2-uitstoot van de auto de waarde uit kolom I af – vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag uit kolom IV – tel hier het bedrag uit kolom III bij op

I

II

III

IV

85 0 0
85 gram/km 120 0 € 105
120 gram/km 175 € 3.675 € 126
175 gram/km 197 € 10.605 € 237
197 gram/km € 15.819 € 474

Bereken de bpm over de CO2-uitstoot zo:

 • Neem de CO2-uitstoot van de auto (in gram per kilometer). In dit voorbeeld 200 gram per kilometer.
 • In de tabel valt deze waarde boven de 197 gram per kilometer
 • Trek van de uitstoot van uw auto 197 gram per kilometer af. In dit voorbeeld is dit dus 200 – 197 = 3.
 • Vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag dat in kolom IV staat van dezelfde rij. In dit voorbeeld is dit 3 x € 474 = € 1.422.
 • Tel bij de uitkomst het bedrag dat in kolom III staat van dezelfde rij. In dit voorbeeld dus € 1.422 + € 15.819  = € 17.241.
 • Ga verder met stap 2

Stap 2: Dieseltoeslag

De dieseltoeslag voor personenauto’s met een dieselmotor is € 72,93 per gram CO2-uitstoot boven de 70 gram CO2-uitstoot per kilometer.

Stel u hebt een personenauto met een CO2-uitstoot van 200 gram/km. U voert de berekening dan als volgt uit:

 • ((200-70)x72,93) = € 9.480
 • Dit bedrag telt u op bij de uitkomst van stap 1.
 • Voor een dieselauto bent u nu klaar.

 

Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/belasting_van_personenautos_en_motorrijwielen_bpm/bereken_de_bpm/bereken_de_bpm_voor_een_personenauto