Meer duidelijkheid BTW terugvorderbaarheid personenwagens

29 10 2013

Er bleven heel wat onduidelijkheden in het bedrijfsleven met betrekking tot de aftrekregeling btw voor bedrijfsvoertuigen zowel voor personenwagens als lichte vrachtwagens.

Met beslissing E.T. 119.650/4 dd. 9/9/2013 tracht de btw administratie de krijtlijnen op het gebied van aftrek van  btw definitief vast te leggen.

Er is meer duidelijkheid gekomen overeen aantal tot nu toe open vragen:

  • De forfaitaire aftrek van 35% kan worden toegepast vanaf 1 wagen. Tot nu toe was dit pas mogelijk vanaf 4 wagens.
  • Wanneer er wordt geopteerd voor een semi-forfaitaire methode waarbij het percentage btw aftrek wordt bepaald door

1 – (200 dagen x woonwerk x 2)  + 6000 / totaal km per jaar

dan geldt het principe  van 1 voertuig = 1 vaste bestuurder. Deze methode is dus niet toegelaten voor poolwagens

 

Bron: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=f7904402-976f-4413-afd8-8f92dfda5514

Bron: http://www.bdo.be/nl/news/professional-news/2013/bedrijfswagens-btw-regime-versoepeld/

BTW aftrekbaarheid op bedrijfswagens 2013

21 12 2012

Vanaf 1 januari 2013 moet het recht op aftrek van de btw op bedrijfswagens en andere roerende goederen zoals gsm’s, smartphones, laptops en tablets beperkt worden tot het werkelijke beroepsmatige gebruik. Dat is een bekrachtiging van de wijziging aan het btw-wetboek die op 1/1/2011 in werking is getreden.

Om voor de ondernemingen zoveel mogelijk de administratieve last daarvan te beperken heeft de administratie een forfaitaire regeling ingevoerd voor de goederen die een onderneming gratis ter beschikking stelt van een zaakvoerder, bestuurder of personeelslid.

Voor voertuigen:

  • %Privé = ((Afstand woon-werk x 2 x 200 + 6.000)/Totale afstand) x 100
  • %Beroep = 100% – %Privé

Als de onderneming minstens 4 voertuigen heeft die beroepsmatig en privé gebruikt worden:

  • %Beroep = 35%

Voor gsm, smartphone, laptop .

  • %Beroep = 75%

Een onderneming mag er ook voor kiezen om het werkelijke beroepsgebruik te bewijzen door het individueel gebruik van elk goed bij te houden als dat voordeliger uitkomt.

Voor 2012 geldt een overgangsregeling. U mag nog de regels van vóór 1/1/2011 toepassen (beperking van de btw-aftrek op voertuigen tot 50% en btw te heffen op het voordeel alle aard). U mag er echter ook voor kiezen om het effectieve beroepsgebruik te bewijzen of u mag de nieuwe forfaitaire regels toepassen. Vanaf 1/1/2013 kunt u alleen nog de laatste twee regels toepassen.

Meer informatie vindt u in de beslissing E.T. 119.650/3 van 11/12/2012 en de oorspronkelijke beslissing E.T. 119.650 van 20/10/2011 die gepubliceerd zijn in FisconetPlus.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij het Contactcenter op het nummer 0257/257.57. Voor meer specifieke vragen neemt u best contact op met uw plaatselijke btw-controlekantoor.

Bron: http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/current/contactcenter-12-12-19.htm