Mobiliteitsbudget door commissie financiën goedgekeurd

18 01 2019

De Kamercommissie Financiën heeft op woensdag 16 januari 2019 het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Als in februari van dit jaar ook de Commissie Sociale zaken en de plenaire vergadering het licht op groen zetten kan het mobiliteitsbudget op 1 maart 2019 in werking treden. Hiermee komt mogelijks een einde aan de saga die reeds op 4 november 2013 begon en dus reeds meer dan 5 jaar aansleept. Op die dag organiseerde CD&V-Kamerleden Jef Van den Bergh en Griet Smaers samen met SD Worx een studiedag rond het mobiliteitsbudget als duurzame alternatief voor de bedrijfswagen. Kamerlid Jef Van den Bergh was uiteindelijk de hoofdindiener van dit wetsvoorstel. Bij de huidige regering in lopende zaken is er vandaag wel enig animo te bespeuren om het mobiliteitsbudget nog voor de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 goed te keuren, desnoods ook met de steun van de NVA, zo is te horen.

Dankzij het mobiliteitsbudget kunnen werknemers het budget van hun huidige bedrijfswagen herinvesteren in 3 pijlers.  Ze hebben de keuze tussen een milieuvriendelijker model (pijler 1) en kunnen bijkomend kiezen tussen alternatieven zoals openbaar vervoer, fiets of zelfs dichter bij het werk gaan wonen (pijler 2). Zij kunnen ook een cash uitbetaling vragen (pijler 3) eventueel ook in combinatie met pijlers 1 en 2. Concreet kan een werknemer met een bedrijfswagen of wie daarvoor in aanmerking komt, jaarlijks een mobiliteitsbudget ter beschikking krijgen als de werkgever die heeft voorzien.

Dit budget stemt overeen met de totale (jaarlijkse) kost van de ingeruilde actuele bedrijfswagen. Het budget kan ook worden geherinvesteerd in alternatieve en duurzame vervoersmiddelen zoals een abonnement of ticket op het openbaar vervoer inclusief hogesnelheidstreinen, fiets, deelauto, werk- en waterbussen, taxiritten en korte termijnverhuur van een voertuig zonder chauffeur voor een maximumduur van 30 dagen. De herinvestering van het budget mag ook in huisvestingskosten als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen in een straal van max. 5km van zijn werkplaats. Het saldo kan worden uitbetaald in cash. Daarop moeten er 38,07% sociale bijdragen worden betaald, maar geen belasting. Tegelijk worden ook enkele aanpassingen voorzien aan de regeling van cash for cars. De werkgever heeft geen enkele verplichting om het mobiliteitsbudget voor zijn werknemers in te voeren.

Mogelijke versoepeling CO2 grens

Tot voor enkele weken geleden was de grens om te herinvesteren in een milieuvriendelijk voertuig vastgelegd op 95 gram. Dit had wel tot gevolg dat de keuze uitermate beperkt was. Na heel wat kritiek van o.a. Febiac en Renta is nu te horen dat men zou bereid zijn voor de kalenderjaren 2019 en 2020 de CO2 -norm te versoepelen tot respectievelijk 105 gr en 100 gr per kilometer en dus pas vanaf 1 januari 2021 te verstrengen tot de initieel beoogde 95 gram per kilometer. Het is wachten of er op dat vlak nog amendementen worden ingediend alvorens de regeling door het parlement wordt goedgekeurd. Deze CO2 grens is niet van toepassing indien men investeert in een 100% elektrisch voertuig.

Bron: Mobilitas

Fiscale wijzigingen 2012 maken benzine interessanter.

12 12 2011

Vrijwel alle factoren welke verband houden met wagenparkbeheer zijn de laatste maanden volop in beweging. Verschillende factoren die ervoor zorgen dat ook u uw car policy steeds moet blijven evalueren.

Zelfs één van de quasi zekerheden waarop veel car policies zijn gebaseerd moet terug in vraag gesteld worden. “Diesel of Benzine”. De vraag was tot een jaar geleden voor de meeste bedrijven eenvoudig te beantwoorden. Diesel is goedkoper dus worden alleen Diesel wagens toegestaan.Diesel of Benzine

Sinds begin 2010 heeft de Belgische overheid in niet mis te verstane bewoordingen en daden laten blijken dat ze er naar streefde om op korte termijn diesel brandstof op hetzelfde prijsniveau te brengen als benzine. Ondertussen is het bijna zo ver. Een recente studie van de VAB gaf al aan dat met het huidige prijsverschil tussen diesel en benzine de aanschaf van een diesel wagen pas interessant is wanneer je meer dan 25.000 km per jaar rijdt. In 2009 lag de grens nog op 15.000 km per jaar.

De recente informatie welke beschikbaar is op internet over de extra 200 miljoen euro die de overheid wil besparen op bedrijfswagens is alweer een veranderende parameter welke bekeken moet worden. Deze informatie is nog niet definitief, maar lijkt erop te wijzen dat het voordeel alle aard (VAA) (voordeel in natura) voor werknemers vanaf 2012 wordt berekend op basis van de catalogusprijs + opties + btw en exclusief korting.  Hierbovenop volgt dan nog een extra werkgevers belasting van 17% van het VAA in de vorm van verplicht te boeken verworpen uitgaven.

In veel gevallen is de catalogusprijs van een benzine voertuig lager dan dezelfde wagen in diesel uitvoering wat dus direct resulteert in een lagere VAA voor de werknemer en een lagere verworpen uitgaven voor de werkgever.

Misschien dat dit de spreekwoordelijke druppel zal blijken en bedrijven zullen beginnen over te stappen naar de aanschaf van benzine wagens? Zelfs voor de volgende stap naar het nog altijd veel goedkopere LPG is de eerste drempel dan al genomen.

Ook voor de importeurs, dealers en automerken zijn deze ontwikkelingen dus interessante lectuur. Misschien is dit de kans waarop verschillende merken – die momenteel zich eerder richten op de particuliere markt in België – hebben zitten wachten. Misschien rijdt u binnen een paar jaar wel een Suzuki, Honda of Amerikaan?

Het zal interessant zijn deze evolutie de komende jaren te volgen.

Bron: VAB en eigen berichtgeving

Link: vab.be; XPOfleet.com