RSZ bevestigt CO2 norm voor 2021 (België)

8 01 2021

De RSZ-administratie bevestigt dat zij dezelfde regels zal volgen als de fiscus bij het bepalen van de CO2-norm voor de berekening van de CO2-solidariteitsbijdrage in 2021.

De fiscus had die regels in de loop van het jaar 2020 reeds vastgelegd in het kader van de berekening van het voordeel van alle aard voor 2021 maar de RSZ-administratie had zich daarover nog niet uitgesproken.

Dit is inmiddels gebeurd.

De RSZ zal dus vanaf 2021 de circulaire volgen zoals toepast door de fiscus voor de bepaling welke CO2-uitstootnorm men moet gebruiken bij de berekening van de CO2– solidariteitsbijdrage.

Vanaf 2021 zijn autoconstructeurs immers niet meer verplicht om voor WLTP-geteste voertuigen de NEDC 2.0-waarde nog te berekenen en te vermelden op het homologatie-attest (COC) .  Enkel voor plug-in voertuigen geldt deze verplichting nog tot einde 2022. De dienst inschrijving voertuigen (DIV) zal deze waarde enkel blijven registreren indien autoconstructeurs de NEDC 2.0-waarde nog vermelden op het COC.

INSCHRIJVING XPOFLEET MANAGEMENT DAY 3DE EDITIE GEOPEND

23 04 2015

Op 07 mei 2015 organiseert XPOfleet de derde Belgische XPOfleet Management day. Het event vindt plaats in Kinepolis Antwerpen, vlot bereikbaar en uitgerust met een ruime gratis parking.

Deze dag staat in het teken van innoverend fleet & mobiliteitsmanagement. U mag zich verwachten aan een brok actuele informatie over nieuwe tendensen en methodes in de wereld van fleetmanagement.

Het wordt ongetwijfeld een drukke dag en keuzes maken tussen de workshops zal sowieso niet eenvoudig zijn. En u wilt toch ook een bezoek brengen aan de Hollywoodzaal die helemaal gevuld zal zijn met stands van de fleet management beurs en waar u persoonlijke contacten kan leggen met de partners en collega wagenpark- en mobiliteitsprofessionals. Zij maken een hele dag vrij in hun drukke agenda, speciaal om u te woord te staan. Mis de afspraak dan ook niet!

De XPOfleet management days is zeker geen passief luistercongres. Onze XPOfleet management days is bij uitstek het evenement exclusief gericht op de fleetowners dat veel ruimte om actief te netwerken. Contacten leggen met andere fleet, HR of financiele managers, informatie uitwisselen, uw netwerk aanzienlijk uitbreiden. De XPOfleet management days is the place to be.

Informatie over het event en over de dagagenda: http://www.xpofleet.com/xfmd

Wees er snel bij, want de belangstelling voor dit event is groot.

XPOfleet Management Day 2015

Bedrijfswagens in België – hoeveel bedraagt de solidariteitsbijdrage in 2015?

21 11 2014

Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage (ook wel de “CO2-taks” genoemd), die ten laste van de werkgever valt. Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd volgens een specifieke formule. Ook het bedrag voor 2015 is ondertussen gekend.

Principe

De CO2-taks hangt af van de CO2-uitstoot en het type brandstof van de wagen. Deze bijdrage moet betaald worden ongeacht de eventuele bijdrage van de werknemer in de financiering of het gebruik van het voertuig.

Formule

De formule om het maandelijks bedrag van de solidariteitsbijdrage te berekenen, luidt als volgt:

solidariteitsbijdragebelgie15

Dit is dus de formule die elk jaar op 1 januari wordt geïndexeerd. Het resultaat van de berekening dien je met een bepaalde indexatiecoëfficiënt te vermenigvuldigen. Voor 2015 zal de indexatiecoëfficiënt stijgen van 1,2048 naar 1,2051 (137,48, de gezondheidindex september 2014, gedeeld door 114,08, de gezondheidsindex van de maand september 2004).

Minimumbedrag

Vanaf 1 januari 2015 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage nooit minder mogen zijn dan 25,10 euro.

Moet er bedrijfsvoorheffing op dit voordeel betaald worden?

fleet1Wanneer de werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van zijn werknemer die deze wagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken, ontstaat een belastbaar voordeel in hoofde van je werknemer. De werkgever moet bedrijfsvoorheffing op dit voordeel afhouden. Het bedrag van de toepasselijke bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 is nog niet gekend. We komen dus op het fiscale aspect terug zodra de informatie over de bedrijfsvoorheffing aan ons meegedeeld wordt.

Bron: Mobilitas

Tweede Kamer Nederland keurt bijtellingsplan voor 2016 goed

20 11 2014

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het nieuwe bijtellingsplan voor 2016. Dit plan was oorspronkelijk voorgelegd door een coalitie van autobranche-, milieu- en maatschappelijke organisaties als alternatief op het eerste belastingvoorstel van staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes. Wiebes nam het alternatieve plan over en legde het voor aan de Tweede Kamer. Die had de behandeling ervan uitgesteld. En nu is de beslissing gemaakt.

De vastgelegde bijtelling voor 1 januari 2016 omvat slechts 4 bijtellingscategorieën:

CO2 emissie 0 gr/km            4% bijtelling (dit is MRB-vrij)
CO2 emissie 1-50 gr/km       15% bijtelling (half tarief MRB)
CO2 emissie 51-106 gr/km   21% bijtelling
CO2 emissie 106+ gr/km      25% bijtelling

Het plan is opgesteld door de brancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en VNA samen met de maatschappelijke organisaties VNO-NCW, MKB Nederland, ANWB, Natuur & Mileu en Milieudefensie. Hieruit kan je besluiten dat – wanneer je voor 1 januari 2015 de auto op jouw naam zet – je nog gebruik kan maken van de 2014-regeling. Maar vanaf 1 januari 2015 (en nog voor 1 januari 2016) dien je de bijtellingsregels voor 2015 in achting te nemen. En na 1 januari 2016 ‘valt’ je auto onder de bijtellingscategorieën, welke bekendgemaakt werden in Autobrief 2.0. Meer duidelijkheid vind je in onderstaande tabel:

tabel3