XPOfleet Management Day 2017 | 23 maart 2017 | Den Bosch

26 12 2016

2017 Komt nu wel heel dichtbij en daarmee ook de 3de Editie van de Nederlandse XPOfleet Management Day. Zet alvast 23 maart in je agenda en kom dan naar De Brabanthallen in Den Bosch.

Binnenkort meer info over dit jaarlijks event, exclusief voor de professionele fleet owner, en helemaal gewijd aan wagenparkbeheer, mobiliteit en oplossingen uit de praktijk.

Bezoek binnenkort http://www.xfmd.nl of volg de XPOfleet blog.

XPOfleet Management Day 2017

Eigen bijdrage dure leaseauto: beperkt aftrekbaar (Nederland)

21 11 2015

De werknemer die in een duurdere leaseauto wil rijden dan zijn werkgever hem wil geven, zal voor de meerkosten van die auto een (extra) eigen bijdrage moeten betalen (bovennormbijdrage).

De Hoge Raad heeft beslist dat de werknemer zo’n extra bijdrage slechts ten dele in aftrek kan brengen op de bijtelling voor privégebruik auto: de aftrek blijft beperkt tot het gedeelte van de eigen bijdrage dat toegerekend kan worden aan de in dat jaar voor privé verreden kilometers.
Dit arrest betekent een breuk met eerdere rechterlijke uitspraken waarin wél een volledige aftrek werd toegestaan.

Let op: als u als werkgever tot nu toe de bijtelling privégebruik auto verloond heeft voor het nettobedrag, dus ná aftrek van de volledige eigen bijdrage van de werknemer voor de duurdere auto van de zaak, is er te weinig loonheffing afgedragen. En dat kan een naheffingsaanslag loonheffing opleveren. Door tijdig een vrijwillige verbetering in te dienen en de meer verschuldigde loonheffing alsnog af te dragen, kan een boete bij naheffing worden vermeden. Maar wie gaat die meer verschuldigde belasting voor zijn rekening nemen: de werkgever of de werknemer?

 

Bron: belastingbelangen

Tarieven motorrijtuigenbelasting Nederland vanaf 1 januari 2013

7 01 2013

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting is onder meer afhankelijk van het soort voertuig, het gewicht van het voertuig en de soort brandstof. In deze brochure vindt u de tarieven voor alle soorten motorrijtuigen: personenauto’s, motoren, autobussen, vrachtauto’s en bestelauto’s.

Maar ook de bijzondere tarieven voor rijdende winkels en motorrijtuigen die behoren tot een handelsvoorraad.

De tarieven met ingang vanaf 1 januari 2013 kunt u downloaden vanaf de website van de belastingdienst op onderstaande link.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/tarieven_met_ingang_van_1_januari_2013