Minimum voordeel van alle aard stijgt in 2017 naar 1280Euro

24 12 2016

In de vorige post berichtten we u over de geactualeerde referentie uitstoot welke wordt gebruikt voor het berekenen van het Belgische voordeel van alle aard. Op de valreep van het nieuwe jaar is het minimum voordeel van alle aard bekend geraakt. De minimum VAA stijgt van 1260€ naar 1280€.

CO2-Referentie-uitstoot VAA 2015 (BE)

23 12 2014

Het Koninklijk Besluit dat de nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor 2015 vastlegt voor de VAA berekening – met betrekking tot het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig – wordt binnenkort gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Deze CO2-referentiewaarden worden jaarlijks herzien in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuwe wagens van het jaar voordien (ingeschreven tussen 1/10/2013 en 30/9/2014).

 

De nieuwe CO2-referentiewaarden voor 2015 bedragen:

–> 91 g/km voor dieselvoertuigen (93 g/km in 2014)

–> 110 g/km voor benzine-, LPG- of aardgasvoertuigen (112 g/km in 2014)

 

De aanpassing van het minimum van 1250,00 euro volgt de indexatie die eigen is aan de personenbelasting. Dit minimum werd vastgelegd in artikel 36 par. 2  WIB92.  De indexatiecoëfficiënt van de personenbelasting is nog niet gekend.

Bron: Febiac, Mobilitas