Minister van Financiën Van Overtveldt bevestigt fiscale toepassing NEDC 2.0 uitstootwaarde tot 2020.

28 05 2018

 

Midden mei 2018 heeft de Belgische autolobby een dringende boodschap aan federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt en zijn regionale collega’s van financiën verzonden. In deze brief werd hem gevraagd om op korte termijn dringend duidelijkheid  te verschaffen met betrekking tot de mogelijke verhoging van de Belgische autotaxatie naar aanleiding van de nieuwe WLTP testprocedure (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). De minister antwoordde op de brief in een eerste reactie dat in de overgangsfase en zeker tot 2020 men met de NEDC waarden zal rekening houden en niet met de hogere WLTP waarde. Dit vraagt wel enige fiscaal technische verduidelijking.

 

Sinds 1 september 2017 worden namelijk de verbruiksnormen van nieuw gehomologeerde modellen vastgelegd volgens de nieuwe WLTP testmethode. Met uitzondering van een aantal stockmodellen moeten bovendien ALLE nieuwe en voor de eerste keer ingeschreven voertuigen vanaf 1 september 2018 verbruikswaarden kunnen voorleggen getest volgens de WLTP methode. Uit diverse steekproeven blijkt dat deze CO2-verbruikswaarden gemiddeld 20 tot 30% hoger kunnen zijn dan de oude NEDC CO2-verbruikswaarden ook NEDC 1.0 genoemd. Hierdoor dreigt vandaag een belangrijke verhoging van de fiscaliteit van de bedrijfswagens. Om dit tegen te gaan werd op Europees niveau beslist om naast de WLTP waarde in elk geval tot einde 2020 voor elk voertuig een tweede waarde mede te delen onder de naam NEDC.2.0 of ‘correlated’ NEDC. Deze laatste heeft de bedoeling om vanuit de WLTP verbruikswaarde via een terugrekenmethode een tweede kunstmatige CO2-uitstootwaarde te berekenen die kan gebruikt worden binnen de nationale autofiscaliteit. Uit de eerste steekproeven blijkt dat de NEDC 2.0 waarde gemiddeld 8 tot 11% hoger is dan de oude NEDC 1.0. Er is dus in elk geval sprake van een belastingverhoging.

Deze belastingverhoging komt bovenop de aangekondigde belastingverhoging ten laste van de werkgevers vanaf 2020 door toepassing van de nieuwe formule voor fiscale aftrekbaarheid en de hogere fiscale belasting van zogenoemde “fake” plug-in hybrides. De fiscale verhoging door de hogere NEDC 2.0 waarde hebben bij ongewijzigde fiscale formules onmiddellijke gevolgen bij de berekening van het voordeel van alle aard (zowel voor de werkgever als de werknemer),  de fiscale aftrekbaarheid en de CO2-bijdrage (zie onderstaand voorbeeld).

In Vlaanderen zijn de gevolgen nog belangrijker omdat ook de BIV en de verkeersbelasting er gekoppeld zijn aan de CO2-uitstoot. Dit is met name het geval voor bedrijfswagens die op naam van een vennootschap met maatschappelijke zetel in Vlaanderen worden ingeschreven. Voor bedrijfswagens ingeschreven op naam van een erkende autoleasingfirma is er dan voor de BIV en de verkeersbelasting geen fiscale verhoging als gevolg van de hogere WLTP waarden. De BIV en de verkeersbelasting voor dergelijke voertuigen zijn in dit laatste geval (voorlopig) nog gebaseerd op de fiscale PK en het vermogen in kilowatt (kW).

Voor lopende bestellingen van firmawagens is het niet altijd duidelijk of een voertuig reeds is getest onder de WLTP testcyclus of nog onder de oude NEDC 1.0 cyclus. Dit hangt af van de datum waarop het voertuig bij de constructeur werd gebouwd of geassembleerd. Het is wel te verwachten dat de meeste bedrijfsvoertuigen die in het najaar van 2018 worden geleverd reeds onder WLTP zullen getest zijn. Voertuigen nog gehomologeerd onder de oude en lagere NEDC 1.0 waarde mogen deze lagere waarde nu en in de toekomst nog verder gebruiken in de fiscale formules. Deze situatie creëert dus binnenkort bij ongewijzigd beleid een fiscale ongelijkheid tussen voertuigen die nog gehomologeerd zijn onder de oude NEDC 1.0 waarde en voertuigen (en dit kan hetzelfde model betreffen met gelijke motorisatie) gehomologeerd onder de nieuwe WLTP testcyclus en die vaak door bepaalde aanpassingen milieuvriendelijker zijn.

Het is nu afwachten of de federale en regionale ministers van financiën nog vóór de zomervakantie een akkoord kunnen bereiken over de aanpassing van bepaalde fiscale formules teneinde een dreigende verhoging te vermijden.  Die laatste termijn is wel nodig gezien de verplichte WLTP waarden gelden vanaf 1 september 2018 voor alle nieuw ingeschreven voertuigen.

 

Voorbeeld

Fiscale cataloguswaarde voertuig 27.000,00 euro – diesel – euro 6

Voertuig ingeschreven op naam van een erkende autoleasingmaatschappij

 

                                       Fiiscale gevolgen van de diverse testcycli inzake CO2-uitstoot
Testcyclus

CO2-uitstoot

Uitstoot gemeten Fiscale aftrekbaarheid Voordeel alle aard per maand

werknemer (1)

CO2-bijdrage (1)

per maand

Tot 30/08/2018

NEDC 1.0 testwaarde

 

104 gr/km      90% 140,79 € 35,58 €
Vanaf 01/09/2018

NEDC 2.0 testwaarde

10% hoger (2)

114 gr/km      80% 160,07 € 45,11 €
Vanaf 2020 of later

WLTP testwaarde

25% hoger (2) en toepassing nieuwe

fiscale formule

2020 fiscale aftrekbaarheid

130 gr/km      55% (3) 190,93 € 60,36 €

 

(1) exclusief toekomstige indexaties

(2) de verhogingen van 10% en 25% zijn gebaseerd op gemiddelden van voorlopige testresultaten bij diverse middenklasse modellen

(3) dit fiscaal aftrekpercentage geldt ook bij de brandstof (tot en met 2019 is dit gelijk aan 75%)

Bron: Mobilitas

Toekomstige fiscaliteit plug-in hybrides in België

24 10 2017

De regering beloofde in haar zomerakkoord de fiscale aftrekbaarheid van luxe SUV plug-in hybrides strenger aan te pakken vanaf 2020. In de officiële documenten van het zomerakkoord vinden we enkel de twee woorden ‘hervorming autokosten’ in het hoofdstuk over de vennootschapsbelasting. Men wenst de luxe SUV plug-in hybrides die vaak meer dan 75.000 euro kosten en in de huidige modellen slechts over een beperkte batterijcapaciteit beschikken fiscaal niet meer te ondersteunen.

Het betreft modellen zoals een Porsche Cayenne, BMW X5, Volvo XC90 of  Audi Q7. Zij zullen hun huidig gunstregime inzake fiscale aftrekbaarheid (vandaag vaak 90 of 100%) vanaf 2020 verliezen. Het jaar 2020 is ook het laatste jaar van het fiscale gunstregime in Vlaanderen voor dergelijke voertuigen die inzake BIV en verkeersbelasting vandaag van  een volledige vrijstelling genieten inzake BIV en verkeersbelasting bij een maximale CO2-uitstoot tot 50 gram.

Voor klassieke benzine- en dieselwagens geldt voor dezelfde modellen een fiscale aftrekbaarheid van slechts 50 à 60 procent en vanaf 2018 mogelijks nog van 40%. Vandaag blijkt dat de batterij van dergelijke plug-in hybride luxe SUV’s vaak erg beperkt is en dus slechts een kleine actieradius elektrisch rijden toelaat, in de praktijk max. 30 kilometer en vaak amper of nooit elektrisch worden opgeladen. Men spreekt daarom ook van ‘fake’ plug-in hybrides.

De regering wenst dit oneigenlijk gebruik af te schaffen en wenst de fiscale aftrekbaarheid vanaf 2020  te laten afhangen van de energiecapaciteit van de batterij. Is die beperkt in verhouding tot het gewicht van het voertuig dan zal men moeten rekening houden met een sterk verlaagde fiscale aftrekbaarheid zoals bij klassieke Benzine en dieselmodellen. In de ontwerpteksten  valt nu te lezen dat de formule werd bepaald op 1 kilowattuur (kWh) per 100 kilogram auto. Een Porsche Cayenne hybride van 2,8 ton met een batterij van 10 kWh komt hierdoor niet meer in aanmerking voor het huidige gunstig fiscaal regime. De batterij zou minstens 28 kWh energie moeten kunnen opslaan.

Ook andere luxe hybride SUV’s, waaronder de BMW X5 vallen fiscaal door de mand. Merkwaardig is het feit dat ook kleinere plug-in hybrides waaronder de Toyota C-HR en de Toyota Auris (de best verkochte hybride en populair in het leasewagensegment), de BMW 2-Reeks en de Volkswagen Golf GTE plug-in volgens de voorgestelde formule beschikken over een batterij met te weinig vermogen en dus volgens de ontwerpteksten hun huidige fiscale voordelen zullen verliezen.

In de ontwerpteksten wordt vermeld dat de regering de formule nog kan aanpassen (lees verlagen) tot 0,6 kWh per 100 kilogram. In dat geval zou bijv. de Volkswagen Golf GTE plug-in nog kunnen genieten van het fiscale gunstregime.

De nieuwe fiscaliteit zou gelden voor voertuigen die vanaf 1 januari 2018 worden gekocht, maar de toepassing zou pas vanaf 2020 volgen.

Bron: Mobilitas

CO2-normen bijtelling 2015 & Autobrief 2

13 10 2014

In de Autobrief 2 zal het Kabinet, Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën, nader ingaan op de plannen voor de autobelastingen die per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Deze brief zal in Q4 van dit jaar naar de tweede kamer worden gestuurd. Hierin worden de nieuwe fiscale maatregelen beschreven die het kabinet wil doorvoeren op het gebied van fiscale bijtelling, BPM, motorrijtuigenbelasting en brandstoffen. De autobranche is al maanden in gesprek met de politiek om hier vorm aan te geven. Belangrijk is dat er snel duidelijkheid gegeven moet worden, zodat er voldoende tijd is om te anticiperen op de nieuwe maatregelen. Daarnaast moeten de maatregelen veel minder marktverstoring geven dan de fiscale maatregelen die zijn genomen uit de eerste autobrief uit 2011.

Geblogberichtautobrieftrapte bijtelling in Autobrief II

Één van de fiscale maatregelen die op de schop moet is de bijtellingsregeling. De huidige bijtellingspercentages gerelateerd aan de CO2-uitstoot bepalen nu heel sterk de keuze van een berijder vanwege de grote sprongen. Bijna 50% van de nieuw aangeschafte leaseauto’s bevindt zich niet zomaar in de 14% bijtellingscategorie. Van zodra een leaseauto net één gram CO2-uitstoot meer heeft dan deze categorie, valt deze gelijk uit de gratie. Het voorstel is dan ook om deze grote sprongen te vervangen door geleidelijke stappen: de getrapte bijtelling. Hiermee is een berijder sneller bereid iets meer te betalen voor een auto die meer aansluit op zijn wensen. Dit zal uiteindelijk de overheid ook meer opbrengen. Het marktvolume wordt zo ook wat meer evenwichtig verdeeld over de volledige belastingschaal.

Betalen naar gebruik leaseauto?

Daarnaast worden medewerkers met een auto van de zaak – die minder dan 500 kilometers rijden voor privégebruik-  op dit moment vrijgesteld van de bijtelling. Voor wie wel moet bijtellen, maakt het echter niet uit hoeveel privékilometers er zijn afgelegd. Iedereen betaalt dezelfde bijtelling, ongeacht of je 600 of 25.000 privékilometers maakt. Het “betalen naar gebruik” zou hierin volgens alle partijen de beste maatregel zijn. Dit zou leiden tot een veel bewuster reisgedrag en onnodig gebruik ontmoedigen. Het belasten van het aantal privékilometers van de leaserijder zou hiermee de meest eerlijke maatregel zijn. Of dit te realiseren is en hier binnen het kabinet genoeg draagvlak voor is, moet blijken uit het resultaat van Autobrief 2.

CO2-normen bijtelling vanaf 1/1/2015

Tijdens Prinsjesdag zijn de strengere CO2-normen voor de bijtelling in 2015 vastgesteld. De verscherping van deze normen zorgen dat er minder autokeuze is in de lage bijtellingscategorieën. Nieuw in 2015 is dat er geen verschil zal worden gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s.

 Bijtelling%   0% 4% 7% 14% 20% 25%
 gram CO2/km   n.v.t 0 1-50 51-82  83-110  >110

De bijtelling van uw auto blijft 60 maanden geldig na tenaamstelling.

 

Save the date: 16 oktober 2014 | XPOfleet Management Day 2014| De Kuip, Rotterdam

6 08 2014

XPOfleet Management Day | 2014

Op 16 oktober 2014 organiseert XPOfleet (www.XPOfleet.nl)  de eerste Nederlandse XPOfleet Management Day editie 2014. Dit evenement zal doorgaan in De Kuip in Rotterdam.

Het evenement is exclusief  toegankelijk voor professionele fleetowners (wagenparkbeheerders, Mobiliteitsmanagers, HR Managers, CFO en CEO uit de privé en openbare sector). Het dagvullende programma staat bol van gratis workshops over onderwerpen die de wagenparkbeheerder vandaag de dag bezighouden zoals: efficiënt fleetmanagement, driver-wareness en rijtrainingen, telematica, poolwagenbeheer, expertises, bedrijfswagenfiscaliteit noem maar op.

Voor de kwalitatieve invulling wordt er samengewerkt met professionele expert partners Fleetlogic, Prodrive Training, VAB Fleet Services en Opel Nederland. De fiscale expertise zal worden verzorgd door Auxilium adviesgroep.

De uitnodigingen gaan binnenkort de deur uit. Meer informatie over het event vindt u terug op de website http://www.XPOfleet.nl/xfmd. Op dezelfde locatie kunt u ook een persoonlijke VIP uitnodiging aanvragen.

 

 

 

Tarieven motorrijtuigenbelasting Nederland vanaf 1 januari 2013

7 01 2013

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting is onder meer afhankelijk van het soort voertuig, het gewicht van het voertuig en de soort brandstof. In deze brochure vindt u de tarieven voor alle soorten motorrijtuigen: personenauto’s, motoren, autobussen, vrachtauto’s en bestelauto’s.

Maar ook de bijzondere tarieven voor rijdende winkels en motorrijtuigen die behoren tot een handelsvoorraad.

De tarieven met ingang vanaf 1 januari 2013 kunt u downloaden vanaf de website van de belastingdienst op onderstaande link.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/tarieven_met_ingang_van_1_januari_2013

Wijziging wegenbelasting Personenwagens België vanaf 1 juli 2012

28 08 2012

De verkeersbelasting (of de rijtaks) is een jaarlijks verschuldigde belasting op basis van de fiscale PK van het voertuig, dewelke op zijn beurt is gebaseerd op de cilinderinhoud (cc) van het voertuig. Deze wordt telkens herzien in juli van het betreffende jaar. Vandaar dat er vanaf 1 juli 2012 andere tarieven gelden. Deze zijn geldig tot 30 juni 2013.

Tarieven wegenbelasting BE 2012

Het belastingbedrag moet worden verhoogd met een vast bedrag van € 105,73 per fiscale PK die de  20 PK overschrijdt. Wat de aanvullende verkeersbelasting betreft (lpg), is het bedrag van € 208,20 een maximumbedrag dat van toepassing blijft ook boven de 20 fiscale PK.

Wijziging berekening Voordeel Alle Aard op bedrijfswagens 2012 “The finals”

4 01 2012

De kogel lijkt dan toch door de kerk.  De amendementen zijn goedgekeurd door het parlement en de berekening voordeel alle aard voor 2012 met betrekking tot bedrijfswagens is bekend. We vatten alles nog eens samen

“Het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kostenloos ter beschikking gestelde voertuig wordt vanaf 1 januari 2012 berekend door een co2 percentage toe te passen op zes zevende (6/7)van de cataloguswaarde.” Twee termen vallen hierin op:

Cataloguswaarde

De gefactureerde waarde inclusief opties en btw, zonder kortingen. Dit geldt voor zowel nieuwe als tweede handswagens en wagens in leasing.

CO2 percentage

Het CO2 percentage bedraagt 5,5% voor een wagen met referentie CO2-uitstoot. Wanneer de uitstoot van het voertuig hoger ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verhoogd met 0,1% per gram CO2. Dit met een maximum van 18%. Wanneer de uitstoot van het voertuig lager ligt dan de referentieuitstoot dan wordt het percentage verlaagd met 0,1% per gram CO2. Dit met een minimum van 4%. Het voordeel alle aard kan in 2012 (aanslag jaar 2013) nooit lager zijn dan 1.200 per jaar.

Referentie uitstoot voor wagens op benzine, LPG of CNG is 115 g/km

Referentie uitstoot voor wagens op diesel is vastgesteld op 95 g/km

De formule

Voordeel Alle Aard (VAA) = catalogusprijs x 6/7 x CO2 percentage

Het werkgeversaandeel

De coefficient van 6/7 wordt toegepast op de catalogusprijs bij berekening van VAA omdat de nieuwe wetgeving beoogt de lasten te spreiden over de werkgever en werknemer. Tot 1 januari 2012 waren de verworpen kosten voor de werkgever ‘beperkt’ tot de fiscale aftrekbaarheid van de kosten gebaseerd op CO2 uitstoot. Deze fiscale aftrekbaarheid blijft ongewijzigd in 2012 maar hier bovenop dient de werkgever verworpen uitgaven te boeken ten bedragen van 17% van het voordeel alle aard welke de werknemer wordt aangerekend.

FAQ

Moet ik het VAA betalen?

Nee, het voordeel alle aard wordt bij uw loon opgeteld. U betaalt hierop dus persoonsbelasting.

Wat geldt als cataloguswaarde voor 2de hands wagens?

Hiervoor geldt het bedrag dat is gefactureerd geweest bij oorspronkelijke aanschaf van de wagen (inclusief btw, exclusief korting). De gedachte hierachter is duidelijk. Het parlement gaat uit van de veronderstelling dat oude wagens minder milieu vriendelijk zijn dan nieuwe wagens. Daarom worden oude wagens extra ‘bestraft’.

Minister van Financiën Steven Vanackere gaf tijdens de besprekingen in die commissie mee dat voor tweedehandswagens de door de werkgever betaalde gefactureerde waarde geldt, met inbegrip van opties en BTW, zonder rekening te houden met eventuele kortingen, rabats en ristorno’

Hoe bepaal ik de cataloguswaarde van het voertuig wanneer ik het voertuig 2de hands heb gekocht?

Ik raad u aan contact op te nemen met de importeur  van het merk in België of met uw merkgarage.

Wat is het CO2 percentage van elektrische wagens?

Elektrische wagens hebben geen CO2 uitstoot. Dus geldt het minimum CO2 percentage van 4% met een minimum voordeel van 1.200 Euro per jaar.

Wat als ik de CO2 uitstoot van mijn wagen niet ken?

Voor benzine, LPG en CNG voertuigen dient u dan een CO2 uitstoot van 205 g/km aan te nemen. Voor diesel voertuigen dient u 195 g/km aan te nemen.

Is de formule van 2012 altijd nadeliger voor mij als werknemer?

Nee. Wanneer u zich verplaatst met een bescheide wagen en u woont verder dan 25km van het werk dan is in veel gevallen de formule van 2012 voordeliger dan de berekening voordeel alle aard van 2010 en 2011

Is de formule 2012 altijd nadeliger voor mij als werkgever?

Voor 1 januari 2012 bestonden er geen verworpen uitgaven op het ter beschikkingstellen van een bedrijfswagen aan de werknemers. Dus tenzij de werkgever een extra bijdrage vraagt aan de werknemer dan is deze formule nadelig voor de werkgever.

Wat is uw bron?

Mijn bron: http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1952/53K1952004.pdf

Deze informatie wordt u aangeboden door XPOfleet Fleet Management Software

Alle informatie in dit artikel wordt u aangeboden zoals ze is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook kunnen wij op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade direct of indirect welke voortvloeit uit de toepassing  of niet toepassing van de informatie in dit artikel.