XPOfleet Fiscal Tools berekent alle Belgische belastingen, parameters en inhoudingen

16 11 2017

Gebruikt u de auto professioneel, privé of gecombineerd? Schrijft u ze in op eigen naam of die van de lease maatschappij in Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Gewest?

XPOfleet Fiscal tool berekent onmiddellijk de fiscale aftrekbaarheid, CO2 taks, BIV, Wegenbelasting, Voordeel van alle aard en verworpen uitgaven.

XPOfleet Fiscal Tools is de nieuwe app van XPOfleet die op eenvoudige wijze duidelijkheid brengt in alle Belgische Belastingen en inhoudingen die gekoppeld aan iedere auto.

Gratis in Google Play en Apple Store.

 

 

Advertenties
CO2 taks (patronale solidariteitsbijdrage) coëfficiënt 2018 | België

23 10 2017

Zoals ieder jaar wordt de CO2 taks op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd. Ook op 1 januari 2018 is dit het geval. De index aanpassing is vastgesteld op 1,2708

De bijdrage wordt dus per type brandstof als volgt berekend:

voor benzinevoertuigen:

 • CO2 bekend: [(CO2-uitstoot x 9€) – 768] / 12 x 1,2708
 • CO2 niet bekend: [(182 x 9€) – 768] / 12 x 1,2708 = 92,13€

voor dieselvoertuigen:

 • CO2 bekend: [(CO2-uitstoot x 9€) – 600] / 12 x 1,2708
 • CO2 niet bekend: [(165x 9€) – 600] / 12 x 1,2708 = 93,72€

voor voertuigen op LPG:

 • [(CO2-uitstoot x 9€) – 990] / 12 x 1,2708

voor elektrisch aangedreven voertuigen:  26,47 EUR

Vanaf 1 januari 2018 mag de CO2-bijdrage in geen geval lager zijn dan € 26,47 voor niet elektrische voertuigen. De bijdrage is in principe per kwartaal verschuldigd. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en onafhankelijk van de hoogte van de werknemerstussenkomst.

 

CO2 taks (patronale solidariteitsbijdrage) coëfficiënt 2017 | België

3 11 2016

Zoals ieder jaar wordt de CO2 taks op 1 januari van ieder jaar geindexeerd. Ook op 1 januari 2017 is dit het geval. De index aanpassing is vastgesteld op (142,46/114,08).

De bijdrage wordt dus per type brandstof als volgt berekend:

 • voor benzinevoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9) – 768] / 12 x (142,46 /114,08)
 • voor dieselvoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9) – 600] / 12 x (142,46 / 114,08)
 • voor voertuigen op LPG: [(CO2-uitstoot x 9) – 990] / 12 x (142,46 / 114,08)
 • voor elektrisch aangedreven voertuigen:  26,01 EUR (Minimum)

Vanaf 1 januari 2017 mag de CO2-bijdrage in geen geval lager zijn dan € 26,01 voor niet elektrische voertuigen. De bijdrage is in principe per kwartaal verschuldigd. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

Bron: Mobilitas

Indexatie solidariteitsbijdrage 2016 (België)

15 12 2015

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het bedrag voor 2016 is gekend. De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

Voor 2016 bedraagt het Indexatiecoëfficiënt : 1,2267. Deze maandelijkse bijdrage, die in 2016 niet minder dan 25,55 EUR mag bedragen, is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en wordt als volgt forfaitair vastgesteld vanaf 1 januari 2016:

Voertuigen Formule
 Benzine [(Y x 9 EUR) – 768] : 12 x 139,94/114,08

CO2ongekend: [(182 x 9 EUR) – 768] : 12 x 139,94/114,08 = 88,93

 Diesel [(Y x 9 EUR) – 600] : 12 x 139,94/114,08

CO2 ongekend: [(165 x 9 EUR) – 600] : 12 x 139,94/114,08 = 90,47

 LPG [(Y x 9 EUR) – 990] : 12 x 139,94/114,08
 Elektrisch 25,55 EUR per maand (= minimum bijdrage)

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer, zoals vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het proces-verbaal van gelijkvormigheid van het voertuig, of in de gegevensbank van de dienst voor de inschrijving van de voertuigen

Een LPG voertuig is een omgebouwde wagen die oorspronkelijk op benzine reed. Men gebruikt in de formule de CO2 van het benzinevoertuig.

Presentatie “Fiscaliteit van de bedrijfswagen in België”

16 05 2014

Op 8 mei 2014 sprak Marc Spooren, Fiscaal Specialist van XPOfleet – tijdens de XPOfleet Management Day 2014 (#XFMD2014) – over de fiscaliteit van de bedrijfswagen in België zoals ze van toepassing is in mei 2014. Dat fiscaliteit nog altijd zeer relevant is voor de professionele Fleet Manager bleek uit de grote opkomst en de hoge scores toen we vroegen naar de relevantie van het onderwerp op XFMD2014.

Alle onderwerpen werden eenvoudig gepresenteerd: Voordeel van Alle Aard (VAA), Solidariteitsbijdragen (CO2taks), fiscale aftrekbaarheid, BTW terugvorderbaarheid, en zo voort. We hebben veel vraag gekregen om de presentatie te publiceren. In de link hieronder kunt u de presentatie terugvinden.

slideshowfiscaliteitvandebedrijfswagen

(BE) Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2014

4 11 2013

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt die hij ook voor privé doeleinden mag gebruiken, dan moet u hiervoor een solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ.

Deze solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig en van het brandstoftype van de wagen. De berekeningsformule wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september.

Vanaf 1 januari 2014 ziet de berekeningswijze van de solidariteitsbijdrage er als volgt uit (onder voorbehoud van definitieve publicatie):

 • Benzinevoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9 ) – 768 ] : 12 x 1,2049
 • Dieselvoertuigen: [(CO2-uitstoot x 9 ) – 600 ] : 12 x 1,2049
 • LPG-voertuigen: [(CO2-uitstoot x 9 ) – 990 ] : 12 x 1,2049

De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2014 vast op 25,10 euro. Deze bijdrage moet ook worden toegepast voor de elektrisch aangedreven voertuigen.

Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet kan worden achterhaald, wordt de CO2-uitstoot nog steeds bepaald op 182 g/km voor benzinevoertuigen en 165 g/km voor dieselvoertuigen. Dit houdt vanaf 1 januari 2014 een solidariteitsbijdrage van 87,36 euro in voor benzinevoertuigen en 88,86 euro voor dieselvoertuigen.

XPOfleet 2.6.0 zal deze gewijzigde coëfficiënt bevatten in al haar berekeningen van 2014.